Pozvánka pro veřejnost: víkendové akce s Lesy ČR od 10. do11. září

  • Výstup na Uhlířský vrch, sobota 10. 9. 2011 – Bruntál, Moravskoslezský kraj
  • Kniha lesní moudrosti na festivalu „Jičín město pohádky“, neděle 11.9. 2011 – Malechovice, okres Jičín, Královéhradecký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Během nadcházejícího víkendu Lesy ČR zvou veřejnost na rovnou dvě zajímavé akce. Týkají se především dětí a mládeže, ale na své si při nich můžou přijít i zvídaví dospělí, obzvláště ti s blízkým vztahem k přírodě a turistice.

Výstup na Uhlířský vrch, sobota 10. 9. 2011 – Bruntál, Moravskoslezský kraj

Už potřinácté pořádají Lesy ČR, Lesní správa Bruntál (LS), tematický výstup na Uhlířský vrch, který je sopečného původu. Cestu na kopec s barokním kostelíkem ozvláštňují účastníkům naučně zábavné úkoly, připravené v rámci tradičních akcí nazývaných Dny s Lesy ČR. „Přicházejí dospělí i děti, místní i přespolní,“ informuje zástupkyně lesního správce LS Bruntál Miroslava Zlámalová a pokračuje: „Všichni obdrží účastnický list. Pro návštěvníky navíc připravujeme v místní historické čtyřřadé lipové aleji zajímavý program v jehož rámci se uskuteční i řada soutěží. Lidé si budou moci prověřit své dovednosti a znalosti o přírodě, o lese a lesním hospodářství. Naskytne se však i šance vyzkoušet si skládání puzzle brouků a dřevin nebo poznávání zvířat či stromů.“

Uhlířský vrch (672 m.n.m.) v Bruntále je jednou z nejmladších přírodních památek sopečného původu na na území České republiky. Na vrcholu kopce stojí malebný barokní kostelíček Panny Marie Pomocné. Zdaleka viditelný poutní kostel zde vyrostl v letech 1755 až 1758 namísto dřevěné kaple z roku 1653. Ke kostelíčku vede historicky cenná čtyřřadá lipová alej, stará přes tři sta let. Dnes má status kulturní památky. Od roku 2005 ji navíc zdobí křížová cesta od místního řezbáře Františka Nedomlela. Z Uhlířského vrchu lze dohlédnout až na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd. 

Na pomyslný start avizovaného výstupu se lze dostat autem z Bruntálu – směr Moravskoslezský Kočov a Olomouc. „Hned za cedulí značící konec města Bruntál stojí u silnice dřevěný altán, u kterého začíná cesta, po které se vystupuje na Uhlířský vrch,“ upřesňuje Miroslava Zlámalová. Nejvíce návštěvníků je očekáváno mezi 14. a 17. hodinou.

Kniha lesní moudrosti na festivalu Jičín – město pohádky, neděle 11.9. 2011  –– Malechovice, okres Jičín, Královéhradecký kraj

Ve městě Jičíně se tento týden koná již 21. ročník festivalu „ Jičín – město pohádky“, který letos připomíná 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Své zastoupení na festivalu budou mít v průběhu závěrečného dne, v neděli 11. září, v rámci doprovodného programu, i Lesy ČR. Podnik je totiž jedním ze spolupořadatelů zábavné akce nazvané „Dračí den aneb U nás máme draky rádi“, která se uskuteční v obci Malechovice u Jičína, poblíž Mladějova a Sobotky. V průběhu akce na návštěvníky čeká například divadelní představení, vystoupení hudební skupiny JAZZ PALUBA, rytířské klání nebo ukázky práce hasičů.

Lesy ČR se do programu zapojují nabídkou vycházkového okruhu lesem spojeným s návštěvou stezky nazvané „Kniha lesní moudrosti.“ Akci připravuje Lesní správa Lesů ČR  (LS LČR) Hořice.  „Jedná se o stanoviště, na kterých si mohou malí i velcí prověřit a zopakovat své znalosti o přírodě a lese, případně si vědomosti dále rozšířit,“ říká zástupce lesního správce LS LČR Hořice Libor Hejduk.

Pro malé i velké je zabezpečena cesta do Malechovic přímo z pohádkového, festivalového Jičína a to parním vláčkem, který z jičínského nádraží odjede v neděli dopoledne v 9.50 hodin. Na cestu zpět z Malechovic do Jičína se vláček vydá odpoledne ve 13.45 hodin. Jízdenky je možné zakoupit předem v jičínském Městském informačním centru, stojí 150 korun. Dračího dne v Malechovicích se však samozřejmě mohou zúčastnit i návštěvníci, kteří přijedou třeba autem nebo na kole. Samotný program Dračího dne začne po příjezdu parního vláčku z Jičína v 10.50 hodin dopoledne. Vstupné na Dračí den činí 30,- Kč.

V Hradci Králové, 9. září  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata