Pozvánka pro veřejnost: víkendové akce s Lesy ČR v sobotu 4. června

  • Den s Lesy ČR, místní část obce Hvožďany zvané Vacíkov, lovecký zámeček, okres Příbram, Středočeský kraj
  • Den s Lesy ČR na hradě Lukově aneb „Dětský den v lese“, v blízkosti obce Lukov, okres Zlín, Zlínský kraj
Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.

Rok 2011 je specifický v tom, že je Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata. V sobotu 4. června Lesy ČR veřejnost zvou na rovnou dvě na zajímavé akce.

Den s Lesy ČR, místní část obce Hvožďany zvané Vacíkov, lovecký zámeček,

okres Příbram, Středočeský kraj

V sobotu 4. června se daném místě uskuteční již tradiční Den s Lesy ČR a s ním spojený dětský den. Pořadatelem akce je Lesní závod Lesů ČR Dobříš. Sraz účastníků je v 9 hodin. Pro děti bude připraven zajímavý program v podobě vědomostních soutěží jako například poznávání přírodnin nebo dřevin, dále sportovní soutěže – možnost osobně si vyzkoušet sportovní střelbu, házení míčků na cíl nebo skákání v pytlích. Drobné odměny čekají na všechny zúčastněné děti. Průběh dne svým vystoupením zpestří hudební soubor Povltavští trubači. Předpokládaný konec akce je v 15 hodin.

Den s Lesy ČR na hradě Lukově aneb „Dětský den v lese“, v blízkosti obce Lukov, 

okres Zlín, Zlínský kraj

Velmi pěknou akci pro děti i jejich rodiče připravily Lesy ČR na hradě Lukově. Jde o ji tradiční Den s Lesy ČR s podtitulem „Dětský den v lese.“ V době od 10 do 18 hodin tady Návštěvníky čekají ukázky práce v lese, vystoupení sokolníků či ukázky lovecké lukostřelby. Děti se pobaví v rámci celé řady atrakcí a soutěží, z nichž část proběhne na naučně zábavné stezce Lesů ČR. Během akce je možné si prohlédnout také samotný hrad Lukov, v době od 12 a 15 hodin navíc s doplněním odborného průvodcovského výkladu.  Spolupořadatelem akce je Spolek přátel hradu Lukova.

V Hradci Králové, 3. června 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.