Pozvánka: Ve Městě Albrechtice otevřou Lesy ČR novou naučnou stezku

„S pohádkou ke krtečkově studánce“ se v neděli 1. května vydají děti i dospělí po nové naučné stezce ve Městě Albrechtice v Moravskoslezském kraji (souřadnice GPS 50.1807375N, 17.6042539E).

Na lesní cestě je čeká jedenáct zastavení s kreativními úkoly i pohledy na předhůří Hrubého Jeseníku. Stezku uzavírá bludiště z klestu a kamenná stěna s výhledem na protější kopec, kde stával hrad Burkvíz. Stezka se stává součástí městského turistického okruhu Města Albrechtic.

Pokud budete mít chuť a čas se na prvního máje toulat, jste zváni.

V Hradci Králové 21. dubna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.