Pracovní setkání představitelů České biskupské konference a Lesů ČR pokračují

Generální sekretář České biskupské konference (ČBK) Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D ve čtvrtek 6. března 2014 poprvé pracovně jednal s ředitelem Lesů České republiky Ing. Michalem Gaubem, MBA, pověřeným řízením podniku. Hlavním tématem pracovního setkání byl probíhající proces navracení církevního majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Generální sekretář České biskupské konference Mons. Holub na schůzce informoval o skutečnostech, které římskokatolická církev v současné době považuje za obstrukční a Ing. Gaube k těmto záležitostem sdělil stanovisko Lesů ČR. Představitelé obou institucí se shodli na tom, že proces tzv. církevních restitucí musí probíhat striktně dle platných právních předpisů. Rovněž se shodli na potřebě pravidelných vzájemných pracovních schůzek, na kterých budou konzultovat aktuální dění a informovat se o vzájemných stanoviscích a postojích.

Schůzku s panem ředitelem Gaubem považuji za prospěšnou. Věřím, že takováto setkání mohou napomoci k řešení problémů, které existují či mohou nastat,“ říká Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D

Pana generálního sekretáře jsem ujistil, že Lesy ČR mají zájem, aby byl průběh církevních restitucí plynulý, vydávání majetku probíhalo kontinuálně a bez komplikací,“ poznamenává Ing. Michal Gaube, MBA.

Mgr. František Jemelka Mgr. Zbyněk Boublík
pověřený vedením Tiskového střediska ČBK tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 220 181 431, 731 625 983 Tel.: 956 999 201, 724 813 301
E-mail: jemelka@cirkev.cz E-mail: boublik@lesycr.cz