Pracovní skupina Rady EU navštívila na Šumavě místa zalesňovaná s přispěním evropských fondů

Téměř šedesátičlenná mezinárodní pracovní skupina Rady EU pro strukturální opatření navštívila v pátek 26. 6. přírodní památku Královský Hvozd na Šumavě. Právě toto území v roce 2007 silně postihl orkán Kyrill. Tehdy zde bylo zpracováno 400 tisíc kubíků kalamitního dříví. V současné době se již vyklizené vysoko položené holiny zalesňují. Na financování obnovy lesa přispívají i strukturální fondy EU podporou ve výši 6,44 miliónů korun v rámci Programu rozvoje venkova, osy II: „Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa“.

Předložili jsme projekty na zalesnění kalamitních holin v nejvyšších polohách na ploše 42,6 hektarů v oblasti Lesní správy Klatovy a 103 hektarů v oblasti Lesní správy Železná Ruda. Dnes je zalesněno 60% projektovaných ploch, další zalesníme obalovanými sazenicemi během léta a podzimu,“ doplňuje inženýr Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Plzni.

Cílem projektu je zachování lesů v nejvyšších polohách Šumavy. Prostředky EU tak slouží k obnově nejvyšších poloh hřebene Královského Hvozdu. Holiny jsou zalesňovány melioračními a zpevňujícími dřevinami a částečně i smrkem. Státní podnik Lesy ČR předpokládá, že se podaří využít evropské finanční zdroje v plné výši. Práce na základě vítězství ve výběrových řízeních zajišťují firmy Less & Forest a Lesní společnost Železná Ruda.

Pracovní skupina Rady EU uskutečnila svou studijní cestu a neformální jednání v Plzeňském kraji v rámci českého předsednictví Radě EU, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Navštívila Plzeň, Dobřany,Klatovy a Nýrsko. Na Šumavě viděla také stavební objekty lesních cest spolufinancovaných v Královském Hvozdu z programu Phare. Navštívila i Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero, kde se seznámila s problematikou ochrany lesa proti kůrovci.

26. 6. 2009 

Michal Kačena

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz

Doplňující poznámka: Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m
3
dřeva  a za rok 2008 vytvořil podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun při tržbách přes osm miliard korun. Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.