Představení „KONCEPCE ROZVOJE PODNIKU 2015 – 2019“

Hradec Králové, 6. 11. 2014 od 10 hodin

Setkání Lesů ČR s obchodními partnery, zástupci odborné i laické veřejnosti a novinářů

Lesy České republiky, s. p., uspořádají ve čtvrtek dne 6. listopadu 2014 od 10 hodin pro smluvní partnery a širokou odbornou i laickou veřejnost včetně novinářů SETKÁNÍ, na kterém bude představen dokument

„KONCEPCE ROZVOJE PODNIKU 2015 – 2019“

Přítomné hosty s koncepcí seznámí generální ředitel Lesů ČR Ing. Daniel Szórád, Ph.D. a další členové vedení. Prostor bude také pro případnou diskusi.

Setkání proběhne v budově ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové, v kongresovém sále Silvie, na adrese Přemyslova 1106, Hradec Králové.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o registraci účasti do 4. 11. 2014 na e-mail: boublik@lesycr.cz.

Obecné informace k organizaci setkání lze získat na telefonu 724 813 301.

Lesy ČR se těší na vaši případnou účast !

V Hradci Králové, 23. října 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření