Představitelé Lesů ČR se setkali s ředitelem asociace evropských státních lesů

Výkonného ředitele asociace organizací státních lesů EUSTAFOR Erika Kosenkrania přijal rovněž ministr zemědělství Petr Gandalovič

Generální ředitel Lesů České republiky (Lesy ČR) Ing. Jiří Holický se setkal s výkonným ředitelem asociace organizací státních lesů EUSTAFOR Erikem Kosenkraniem. Toho poté přijal i ministr zemědělství Petr Gandalovič. Společná diskuze byla zejména o poslání evropské asociace a o aktuálních otázkách lesního hospodářství v České republice.

Státní lesy v okolních zemích řeší podobné problémy, jaké jsou v České republice. „Výměna informací v rámci EUSTAFORu je proto pro Lesy ČR důležitým zdrojem inspirace při hledání optimálního modelu fungování státních lesů v naší republice,“ poznamenal Ing. Holický.

V současné době připravujeme dlouhodobější strategii pro státní lesy a změny v obchodní politice Lesů ČR. Evropské zkušenosti jsou proto pro nás velmi důležité,“ uvedl ministr Gandalovič. „Lesnická politika a na ni navazující obchodní politika ve státních lesích musí brát v úvahu jak udržitelné hospodaření, tak i důraz na ekonomické výnosy. Příjmy lesů jsou totiž jediným zdrojem pro zajišťování jejich mimoprodukčních funkcí, udržování ekologických hodnot,“ dodal ministr.

Tok managementu dříví je klíčovým procesem většiny našich členů. Jejich společným cílem je maximální efektivita a ziskovost z tohoto procesu. V této souvislosti plně rozumím připravovaným změnám v obchodní politice vašeho státního podniku,“ konstatoval Kosenkranius. Připomenul, že také v Estonsku, odkud pochází, došlo v roce 1998 k podobné změně, jaká se chystá u nás. „Tyto změny položily základ pro vznik silného a stabilního podniku státních lesů – Riigimetsa Majandamise Keskus, který je dobrým partnerem jak pro stát, tak pro podnikatelské subjekty, které zajišťují lesnické služby,“ dodal.

Výkonný ředitel EUSTAFOR rovněž seznámil přítomné s hlavními tématy pro organizace státních lesů na úrovni Evropské unie v letošním roce. Jsou jimi produkce dřeva, biomasa, směrnice pro rozvoj venkova, Natura 2000, Kjótský protokol a výzkum.


EUSTAFOR je zájmová organizace státních lesů v rámci Evropy se sídlem v Bruselu. Jejím cílem je působit jako mluvčí státních lesů na úrovni EU a hájit jejich zájmy. V současné době asociace sdružuje 25 právoplatných členů, mezi nimi i Lesy České republiky. Tyto organizace jsou odpovědné za trvale udržitelné obhospodařování více než 45 milionů hektarů státních lesních pozemků a zaměstnávají přes 111 300 lidí. Členové organizace EUSTAFOR ročně vytěží zhruba 110 milionů metrů krychlových dříví.

V Hradci Králové 4. května 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil: 724 525 132