Přehled vzdělávacích aktivit Lesů ČR

V letošním roce se vzdělávání, osvěty a lesní pedagogiky v rámci akcí pořádaných státním podnikem Lesy České republiky zúčastnilo 33 682 účastníků. Lesní pedagogové Lesů ČR dětem věnovali 2986 hodin při více než 900 akcích.

V současné době je mezi zaměstnanci Lesů ČR proškoleno 115 lesních pedagogů. Většina z nich se aktivitám s dětmi věnuje mimo rámec svých pracovních povinností. „Naše programy jsou zaměřeny na život v lese, na lesní hospodaření, ale třeba také na odpady, aby děti věděly, co do lesa nepatří a jak mu to škodí, uvedla Lucie Wojtylová, koordinátorka lesní pedagogiky ve státním podniku Lesy České republiky.

Výchova mladé generace zajímavou a poutavou formou v přírodě patří mezi priority v celé komunikační strategii Lesů ČR. Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním ucelených a pravdivých informací o lese a hospodaření v něm  prostřednictvím lesního pedagoga. Naši pracovníci v komunikaci s dětmi i dospělými kladou důraz na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. V roce 2009 Lesy ČR budou pokračovat v těchto aktivitách ve všech regionech. „Zapojíme předškolní i školní děti a jejich rodiče, zkrátka pozveme lidi do lesa,“ dodala Lucie Wojtylová.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný,  tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858
      
 


e-mail: mluvci@lesycr.cz