Prevence krádežím vánočních stromků

S příchodem předvánočního času se zvyšuje riziko krádeže stromků v našich lesích. Lesy České republiky, s. p., tuto skutečnost nepodceňují. Právě proto naši lesníci v těchto dnech činí různá preventivní opatření, aby ohrožené porosty ochránili.

Základem prevence je zvýšená přítomnost našich pracovníků na místech, která by zloděje mohla lákat. Tento dohled probíhá v nepravidelnou denní i noční dobu, v pracovních dnech i o víkendech. Některé mladé lesní kultury jsou postříkány chemickým roztokem, který na stromcích není vidět ani cítit. Tato látka však při pokojové teplotě silně zapáchá. Abychom perspektivní stromy ochránili, odstraníme některé boční větve, nebo také nastříkáme špičku, větve a kmínek stromu barevným sprejem. Význam obou těchto opatření je ve snížení estetické atraktivnosti stromku.

Další součástí naší prevence je výroba vánočních stromků z prořezávek za symbolické ceny. Prořezávkou uvolňujeme zahuštěně rostoucí les tak, aby jednotlivé stromky měly více místa kolem sebe. Tím zvyšujeme budoucí stabilitu lesa. Prořezávky se týkají zejména smrkových případně borových porostů, proto i naše nabídka druhů vánočních stromků je omezená. Takto vyrobené stromky si mohou zájemci na některých lesních správách a lesních závodech zakoupit za cenu od 70 do přibližně 250 korun dle druhu a velikosti.

Vzhledem ke všem opatřením, která mají zabránit krádežím stromků v lese i k nabídce vánočních stromků za symbolické ceny, je nesmyslné riskovat postih, který může dosáhnout až 15 000 korun, krádeží stromků v lese.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný,  tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858