Prezidentský pár navštívil Lesy ČR – Lovecký zámeček Kladská

Prezident ČR Václav Klaus s manželkou Livií se během závěrečného dne své návštěvy Karlovarského kraje, ve čtvrtek 15. září, krátce zastavil také u státního podniku Lesy ČR, konkrétně na Loveckém zámečku Kladská u Mariánských Lázní.

foto-prez-par-na-kladske_300x250.jpg

Představitelé Lesů ČR a Správy CHKO Slavkovský les pana prezidenta informovali o zajímavostech místních lesů a přírody. Debata s panem prezidentem se dotkla například i témat péče o les, problematiky kůrovce nebo spolupráce Lesů ČR s orgány ochrany přírody. Prezidentský pár během jeho zastavení na Kladské doprovázel také hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný s manželkou.

Lovecký zámeček v Kladské spravují Lesy ČR. Půvabný dřevěný zámeček nechal na Kladské postavit v letech 1875 – 1876 kníže Schönburg-Waldenburg. Jednou z nejzajímavějších místních pozoruhodností jsou parkové úpravy kolem zámku. Jsou totiž řešeny v duchu romantismu, kdy typický ráz určují jednotlivé stromy na hlavní louce. Jejich výjimečnost spočívá jak ve vysoké nadmořské výšce (820 m. n. m.), tak i v používání cizokrajných dřevin. Na Kladské byl poprvé v bývalém Československu použit kultivar jedle stříbrné-šedé a svou velikostí jsou unikátní smrky obecné – zlaté.

foto-lovec-zamecek-kladska_301x225.jpg

V dnešní době je Lovecký zámeček Kladská vyhledávaným místem turistů, kteří zde nacházejí klid a zachovalou přírodu se širokou nabídkou výletů do překrásného okolí.

V Hradci Králové, 16. září  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.