Procházka po lesní naučné stezce u Třemošnice je nenáročná a příjemná

Lesy České republiky letos za bezmála 98 tisíc korun obnovily naučnou stezku u Třemošnice na Chrudimsku v Pardubickém kraji. Výlet stojí za to.

Sedm zastavení čeká poutníky, kteří se vydají na 3,2 kilometry dlouhou naučnou stezku v národní přírodní rezervaci Lichnice – Kaňkovy hory. Začíná v Třemošnici, vede přes Nouzov do Hedvíkova. Podnik Lesy České republiky letos nechal stezku opravit. „Instalovali jsme nové dřevěné stojany s upravenými texty a fotodokumentací. Návštěvníci se dozvědí o funkcích lesa, přírodě blízkém hospodaření, stupních lesní vegetace, druhové skladbě tamějšího lesa, přirozené a umělé obnově či geologii a přidali jsme i místní zajímavosti,“ říká Petr Smutný, zástupce lesního správce z Nasavrk.

Jak se na stezku dostat? „Pokud vyrazíte z náměstí v Třemošnici, máte dvě možnosti. Buď se vydejte po žluté turistické značce kolem zámku v Třemošnici, nebo po zelené turistické značce kolem Kovolisu Hedvikov. Obě trasy vás dovedou k naučné stezce z jedné či druhé strany,“ radí Petr Smutný.

Kromě příjemné lesní procházky je možné v okolí navštívit také zříceninu hradu Lichnice, Lovětínskou rokli či Hedvičino údolí.

V Hradci Králové 20. srpna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.