Program 2000 v roce 2008

„Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“ (dále jen Program 2000) slouží k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích. V letošním roce může být v regionech v rámci tohoto programu investováno na 60 milionů korun.

Realizaci Programu 2000 Lesy České republiky, s. p. zabezpečují z vlastních finančních prostředků, tedy z vytvořeného zisku. V prvním roce bylo v Programu 2000 určeno k čerpání 10 milionů korun, další roky se jednalo o částku 30 milionů korun. Mezi lety 1999–2007 Lesy České republiky, s. p. investovaly do tohoto programu více než 200 milionů korun.

Pro letošní rok bude z Programu 2000 čerpáno 60 milionů korun. Nové vedení státního podniku Lesy České republiky, s. p. původní částku zdvojnásobilo. „Důvodem našeho rozhodnutí navýšit částku, kterou budou financovány projekty v rámci Programu 2000 na 60 milionů korun, byla snaha podpořit těmito finančními prostředky rozvoj regionů, a to jak v oblasti cestovního ruchu, ochrany přírody, tak i kulturního dědictví. Tímto krokem jasně deklarujeme, že les má i významnou mimoprodukční funkci,“ uvedl generální ředitel Lesů České publiky, s. p. Ing. Jiří Novák.

Mezi významné akce v letošním roce patří například záchrana historického objektu Vápenka Javorník na lesní správě Javorník za 500 tisíc korun, rekonstrukce hradu Týřov na lesní správě Křivoklát za 300 tisíc korun nebo projekt zpřístupnění Žďárských vrchů, jehož součástí bude vybudování soustavy stezek, cyklotras a odpočinkových míst na lesní správě Nové Město na Moravě za 300 tisíc korun.

Celkový přehled všech plánovaných akcí v letošním roce bude k dispozici začátkem dubna.

V roce 1996 byla přijata Lesnická politika Lesů České republiky, s. p., která si za hlavní úkol kladla vytváření optimálního vztahu mezi plněním všech funkcí lesů, tržním ekonomickým prostředím a rozvíjením environmentálních funkcí lesů. Zároveň se ukázalo, že pro naplnění Programového prohlášení vlády bude potřeba vypracovat program aktivit pro zajištění cílů veřejného zájmu v lesích ve správě Lesů České republiky, s. p.. Na přelomu nového tisíciletí proto vznikl Program 2000, který položil základ k zajištění veřejného zájmu v lesích nad míru stanovenou lesním zákonem.

Program 2000 byl přijal v roce 1999. Vypracovali ho odborní pracovníci Lesů České republiky, s. p. ve spolupráci s experty ochrany přírody, výzkumu a odborného školství. Program 2000 byl přijat k uspokojení celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Je základním vodítkem a inspirací pro práci personálu Lesů České republiky, s. p. V rámci tohoto programu je z rozpočtu Lesů České republiky, s. p. financováno například:

  • budování a údržba studánek, pramenů a pramenišť
  • obnova vodních nádrží v lesích
  • obnova stezek, pěšin a chodníků pro pěší, cyklo i hippoturistiku
  • ochrana kulturních památek v lesích
  • budování a údržba informačních panelů, rozcestníků a naučných stezek
  • ochrana biotopů chráněných rostlin, živočichů a péče o ně

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.:724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz
web: www.lesycr.cz