Projekt Singltrek v Libereckém kraji, na jehož vzniku se podílejí i Lesy ČR, zabodoval v desítce nejlepších turistických nabídek ČR

Singltrek pod Smrkem neboli síť rekreačních stezek pro cyklisty v lesích Libereckého kraje – společný projekt Lesů ČR, Svazku obcí Smrk a České mountainbikové asociace (ČeMBA) – zaznamenal obrovský úspěch v soutěži nejlepších turistických nabídek Ceny Kudy z nudy 2010 pořádané agentruou Czech Tourism. Bezkonkurenčně zvítězil v regionální kategorii pro Českolipsko a Jizerské hory, v rámci celé ČR se pak umístil na vynikajícím devátém místě, přičemž za sebou s přehledem zanechal celou řadu silných konkurentů, například i mnohé populární hrady a zámky.

foto_3_295x200.jpgZajímavostí je, že tato síť rekreačních stezek pro cyklisty, v blízkosti Nového Města pod Smrkem a Lázní Libverda v Libereckém kraji, vznikla teprve před rokem. Za tuto extrémně krátkou dobu si však již u návštěvníků dokázala vybudovat oblibu, která ji katapultovala do nejlepší desítky turistických lákadel České republiky a zajistila jí tak předání trofeje Kudy z nudy z rukou ministra pro místní rozvoj vlády ČR,“ poznamenává výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Díky dokončení Singltreku tak terénní cyklisté získali již loni na podzim první okruh z plánované rozsáhlé sítě unikátních stezek, navržených světově uznávaným projektantem Daffydem Davisem. Výstavbu první fáze stezky za 4,3 miliónů korun financoval státní podnik Lesy ČR v rámci Programu 2000, který je určen k naplňování veřejných zájmů v lesích. Jde o první cyklistickou stezku tohoto typu v ČR i kontinentální Evropě, navrženou pro maximální prožitek z jízdy na kole s respektem k přírodě.

Spojení samosprávy, neziskového sektoru a státního podniku je opravdu jedinečné. Vynikající výsledek v soutěži vnímám jako ocenění naší společné práce. Často to nebylo vůbec jednoduché, kolegové prošlapávali zcela nové cesty a bylo mnoho těch, kteří tvrdili, že to nepůjde,” okomentoval úspěch tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Odhaduji, že stávající návštěvnost Singltreku pod Smrkem není ani na desetině potenciálu, který bude destinace mít po dokončení nyní rozpracovaných etap,” zhodnotil stručně budoucnost rozvoje Singltreku pod Smrkem předseda organizace ČeMBA Tomáš Kvasnička.

Od budoucí sítě singltrekových stezek ve Frýdlantském výběžku si mimo jiné slibujeme významné oživení severní části Jizerských hor cestovním ruchem,“ zdůraznil Jan Pospíšil, starosta obce Lázně Libverda, na jejímž katastru stezky začínají.

Akce je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA. Singltrek je typ jednosměrných stezek v šíři jediného jezdce. Vede svahy v mírných sklonech, vlní se mezi stromy. Respektuje tak lesní prostředí a dělá vše pro to, aby si lidé užili jízdu na kole a pobyt v lese.

V příštím roce se plánuje realizace druhé etapy projektu. Ta počítá s vybudováním přibližně 40 km stezek, po dvaceti na obou stranách hranic. Projekt nazvaný Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách bude financován z Operačního programu příhraniční spolupráce Česko-Polsko. Připojí se k němu i státní polské lesy a polská samospráva. Dobudování stezek je plánováno na konec roku 2011. V příští sezoně se navíc pro cyklisty připravuje další rozvoj nabídky kvalitních služeb.

V Hradci Králové, 19. listopadu 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.