Proslulé severomoravské černovodské rybníky prošly díky Lesům ČR obnovou

Lesy ČR nedávno dokončily unikátní projekt rekonstrukce a modernizace historické rybniční soustavy v blízkosti severomoravské obce Černá Voda, v okrese Jeseník, v Olomouckém kraji. U rybníků Matečný, Mokrého a Nad Velkým Lesy ČR zajistily nové hráze, zpevnění břehů, nová výpustná zařízení a vybudování dvou ostrůvků. Jmenované úpravy stály více než 4,5 milionu korun.

Krajina kolem obce Černá Voda patří bezpochyby k nejmalebnějším a nejzachovalejším v České republice. Je plná lesnatých kopců, vlnících se luk a zrcadel vodních nádrží, nepoznamenaná industriální lidskou činností. Tu a tam jsou podél cest rozesety domky místních obyvatel. Klid a pohodu zde hledá každý návštěvník. Jsme proto rádi, že se tento projekt podařilo dokončit,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora a doplňuje: „Odtěžením asi 13 000 m³ sedimentů se rybníky vyčistily a získaly opět funkčnost, a to nejen jako nádrže zadržující vodu, ale i jako výrazný estetický prvek.“

dokonceni-rybnik_nad_velkym_600x171.jpg

Díky kvalitnímu a dobře zpracovanému záměru Lesů ČR se podniku na projekt „Rekonstrukce a modernizace historické rybniční soustavy v Černé Vodě“ podařilo získat podporu z fondu Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny. Projekt byl OPŽP podpořen v částce 2 756 336,- Kč. Součástí tohoto projektu jsou rybníky Matečný, Mokrého a Nad Velkým. Samotné práce trvaly od loňského podzimu až do letošního léta.

rybnicni_soustava-cerna_vod_300x174.jpgCelá rybniční soustava v okolí obce Černá Voda, skládající se z více než dvaceti rybníků, byla na Plavném potoce vybudována už před čtyřmi stoletími. Hlavním účelem stavby nádrží se nejprve stalo zachycení vody v krajině a odvodnění okolních bažinatých pozemků. Současně zde naši předkové začali chovat ryby a krajina se stala zajímavým biotopem i pro vodní ptactvo a další organismy. Dnes se zde vyskytují vzácné a chráněné druhy, jako je například lilie zlatohlavá, rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, čáp bílý nebo rákosník obecný.

Nejznámější ze soustavy rybníků je Velký rybník. Na rozloze 15 hektarů od roku 1995 rybářsky hospodaří Lesy ČR. Chová se zde především tradiční český kapr, štika obecná, lín, amur a tolstolobik. Na tomto rybníku Lesy ČR pořádají každoročně koncem října výlov. Akce se tradičně těší velké návštěvnosti lidí z blízkého i dalekého okolí a díky bohatému doprovodnému programu se z výlovu staly místní Rybářsko – lesnické dožínky.

V Hradci Králové, 3.září 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.