Průběh jednání hodnotících komisí pro tzv. Střednědobé lesnické zakázky 2008-2010

Dne 8.10.2007 byla ukončena první fáze jednání hodnotících komisí v rámci otevřených zadávacích řízení pro tzv. Střednědobé lesnické zakázky 2008-2010. V rámci této fáze byly posouzeny veškeré nabídky, vyjma těch vyřazených komisí pro otevírání obálek (jedná se o 15 nabídek, které nedodaly úplnou nabídku).

V průběhu posouzení se hodnotící komise usnesly na vyřazení dalších 41 nabídek uchazečů, které nesplnily zákonné požadavky nebo požadavky zadavatele. Dále pak rozhodly o oslovení 131 nabídek uchazečů z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, 38 nabídek uchazečů kvůli nejasnosti nabídky a 10 nabídek uchazečů, po kterých zadavatel požaduje písemné objasnění předložených dokumentů k nabídce. Oslovení uchazeči mají 3 pracovní dny od doručení výzvy k podání vysvětlení. Na takto dotčených SÚJ (celkem 109 SÚJ z celkového počtu 257 SÚJ) mohou hodnotící komise provést hodnocení nabídek až po obdržení zdůvodnění nejasností, mimořádně nízkých nabídkových cen a objasňujících informací od vyzvaných uchazečů, případně po uplynutí 3 denní lhůty, která byla uchazečům stanovena, pokud uchazeči nebudou na výzvu reagovat.

Vybraní uchazeči pro lokalitu „OM“ (odvozní místo) a lokalitu „P“ (při pni) budou známi během měsíce listopadu, pokud nebude podán podnět nebo návrh na přezkoumání řízení k ÚOHS.

V Hradci Králové 12. října 2007

Šárka Kubelková
Vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.