Prvních 50 hektarů Bořího lesa bude asanovat pražská společnost Borgata

Odborná pyrotechnická firma Borgata s.r.o. z Prahy začne v nejbližších měsících s asanací 50,82 hektarů Bořího lesa na Břeclavsku v Jihomoravském kraji. Ten je od konce druhé světové války kontaminovaný nevybuchlou municí. Firma podala ve veřejné zakázce Lesů ČR nejvýhodnější nabídku. Smlouva byla podepsána 15. října.

O zakázku vypsanou podnikem Lesy ČR v rámci dynamického nákupního systému se podle zákona o veřejných zakázkách ucházely tři firmy. Nabídnutá cena se týkala dekontaminace jednoho hektaru lesa při nalezení sto kusů munice. Společnost s ručením omezeným Borgata nabídla 81 400 Kč bez DPH, CZ TEAM pak 82 tisíc korun bez DPH a DESTRUX 88 tisíc korun bez DPH. Všechny nabídky splnily požadovaná kritéria. Podnik vybral nabídku s nejnižší cenou. „V daném terénu se nikdy nedá přesně říci, kolik granátů či nábojů bude nalezeno. Proto je cena za pyrotechnický průzkum stanovena podle počtu nalezené munice, která se na místě skutečně najde, což je také přesně zakotveno ve smlouvě,“ uvedl správní ředitel podniku Lesy ČR Igor Kalix. Společnost Borgata nyní zpracuje a předloží Pyrotechnické službě Police ČR ke schválení technologický postup prací. Poté může začít s asanací. Firma by měla zakázku realizovat dva roky od podpisu smlouvy. Se zahájením prací se počítá ještě letos.

Odstranit z celého Bořího lesa munici z továrny Muna a jejího muničního skladu, které vyhodili v roce 1945 ruští pyrotechnici do vzduchu, se dosud nikomu nepodařilo. Sedmdesát let po druhé světové válce je vyčištěno 250 hektarů, dalších 500 hektarů se ujal podnik Lesy České republiky.

A to i přesto, že ho k tomu nezavazuje žádný předpis ani zákon. Munice se odstraňovala z Bořího lesa hned po válce, poté v šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých i devadesátých letech. Poslední pyrotechnici odešli v roce 2003.

V Hradci Králové 15. října 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.