Ptáci a netopýři dostali nové budky

V lesích Hostýnských vrchů byly rozmístěny nové budky pro ptactvo a netopýry. Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Moravy se takto snaží podpořit jejich hnízdní možnosti. Nové budky správci toků vyvěsili v místech, kde se předpokládá hnízdění druhů, kterým jsou určeny, nebo zde již v minulosti budky byly umístěny a nyní dosluhují.

Vyvěšování budek je důležitým prvkem biologické ochrany lesa. V současné době bohužel dochází k úbytku hnízdních příležitostí v doupných stromech a zvláště větší druhy sov nenacházejí ideální podmínky pro hnízdění. Z toho důvodu byly vybrány pro lesní komplexy Hostýnských vrchů budky pro sovy puštíka obecného či kulíška nejmenšího, ale například také pro netopýry a u vhodných vodních nádrží také pro kachny.

Vyvěšování budek státní podnik financuje ze svého „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů ČR“. Lokality pracovníci vybrali podle potřeb jednotlivých druhů živočichů. Vzhledem k vhodnosti kombinace vodní nádrže a komplexu lesa, zvláště pro netopýry, je jednou z nich údolí Kameňáku ve Vlčkové. Budky netopýrům slouží zvláště k přespávání, často je využívají i k páření a výchově mláďat. Mají atypický tvar se spodním vstupem a jsou záměrně bez nátěru, který by mohl netopýry odradit. Na rozdíl od ptačích budek, nebývají tyto budky okamžitě obsazeny a někdy trvá i pět let, než si je netopýři oblíbí.

V údolí Kameňáku byly zároveň instalovány budky pro puštíky a kulíšky. Puštík s oblibou osidluje velké ptačí budky. Důležitým faktorem je jejich vystlání stařinou, senem, jelikož puštík si sám hnízdo nestaví. Podobně je na tom i kulíšek nejmenší, který využívá ke hnízdění datlích dutin. Typ budek pro tuto drobnou sovu mohou navíc také osídlit jiné druhy ptáků, především datli, strakapoudi či žluny, kteří patří také k důležitým součástem lesního ekosystému.

Další vhodnou lokalitou pro instalaci budek je také údolí Rosošného potoka nad obcí Rajnochovice, který s Klauzou na plavení dřeva poskytuje vhodné podmínky pro hnízdění již zmíněných druhů. Vodní dílo Klauza pro plavení dřeva z roku 1846 se v současné době opravuje a po ukončení prací a opětovném napuštění bude tvořit znovu důležitou funkci retence vody v krajině a současně bude také působit jako dílo protipovodňové ochrany. Na zmíněné nádrži byly obnoveny bývalé hnízdní budky pro kachnu divokou.

Pracovníci Lesů České republiky, s. p. se rozvěšováním ptačích budek snaží nabídnout ptákům možnost zahnízdit a vyvést mláďata v místech, kde jsou možnosti hnízdění v přirozených dutinách omezené. V roce 2007 bylo vyvěšeno bezmála 2000 ptačích budek (např. 1255 pro sýkorky, 230 pro šoupálky, 220 pro rehky atd.) Všechny ptačí budky jsou pravidelně každý rok opravovány a čištěny. Ve spolupráci s ornitology také sledujeme jejich obsazenost.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

Evják Jan DiS., správce toků Správa toků povodí Moravy,
Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 872
e-mail: evjak.ost57@lesycr.cz
www.lesycr.cz