Ptačí rekordy v oboře Soutok

Naše největší obora Soutok, nacházející se v tzv. Dyjském trojúhelníku nedaleko Břeclavi, je domovem pro více než 200 druhů ptáků. Neobvyklá druhová pestrost a početnost zdejších ptáků je dána nejen unikátním prostředím lužního lesa, nýbrž také výsledkem systematické práce místních lesníků a ochránců přírody. Členové Českého svazu ochránců přírody zde ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., Lesním závodem Židlochovice, vyvěšují, udržují a čistí víc jak 1 800 budek pro zpěvné ptáky, dravce a sovy. A sklízí úspěchy!

Asi největší zdejší ptačí raritou a úspěchem členů Českého svazu ochránců přírody Břeclav je populace chráněného lejska bělokrkého. Nikde jinde ho nehnízdí takové množství na tak malém území. Lejsek bělokrký hnízdí v dutinách stromů. Samozřejmě tedy využívá i vyvěšené speciální budky. V letošním roce lejsci obsadili 45 % nabízených budek a vyvedli v nich téměř 4 500 mláďat! Jiné typy budek zde ale obsazují i další druhy, jako například krutihlav obecný, kalous ušatý, ale také třeba netopýři, myšice, sršni a vosy. V ptačích budkách se občas dokonce ukrývají žáby rosničky zelené. Sledování a podpora zdejší ptačí populace je jedním z dvou stovek projektů financovaných z Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity, jehož jsou Lesy ČR generálním partnerem.

Spolupráce mezi Lesy ČR, s. p., a ČSOP letos probíhá již 16. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.

Zbyněk Boublík Petr Stýblo
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. ředitel Kanceláře ÚVR ČSOP
+420 724 813 301, +420 956 999 201 Tel.: 602 395 473
E-mail: Boublik@lesycr.cz E-mail: info@csop.cz