Pyrotechnici za rok prohledali v Bořím lese 50 hektarů

Našli munici, granáty i výbušniny

Na prvních padesáti hektarech Bořího lesa na Břeclavsku v Jihomoravském kraji nalezli pyrotechnici z firmy Borgata stovky kusů munice z 2. světové války. Práce začaly loni v listopadu. Letos v říjnu první etapa skončila. Lesy ČR, které zakázku zadaly, zatím zaplatily čtyři a půl milionu korun bez DPH. Druhá etapa začala v polovině listopadu. V terénu je opět pražská Borgata ve spolupráci s Policií ČR.

Lesníci připraví zkoumanou plochu, na ní pak pyrotechnici provádí průzkum detektorem kovů. Odvoz i likvidaci munice obstará Pyrotechnická služba Policie ČR,“ popisuje postup Igor Kalix, správní ředitel státního podniku Lesy ČR. „Na místo jsme vyjeli celkem sedmatřicetkrát, v pětadvaceti případech jsme munici na místě ničili,“ uvedl Miloslav Žán, náměstek ředitele Pyrotechnické služby Policie ČR.

Na 50,82 hektarech nalezli pyrotechnici v úvodní etapě mimo jiné 350 dělostřeleckých granátů a více než sto kusů různých iniciátorů. Největším a nejtěžším nálezem byl protibetonový granát ráže 21 cm (na snímku nahoře). Nejhlouběji kopali pyrotechnici 75 centimetrů pod zemí. K nejčastějším nálezům patřily granáty ráže 150 mm. Nalezena nebyla ani jedna letecká puma či ženijní munice.

Také ve druhé zakázce na provádění pyrotechnického průzkumu na 50,03 hektarech lesa uspěla firma Borgata. Nabídla 79 880 korun bez DPH za dekontaminaci jednoho hektaru lesa při nalezení sto kusů munice. Lesy ČR na druhou etapu vyčlenily 4,1 milion korun bez DPH. Firma musí podle smlouvy zakázku dokončit 18 měsíců od podpisu smlouvy, tedy nejpozději v květnu 2018. Práce začaly 15. listopadu 2016. „Nyní prohledáváme prostor u věznice Poštorná nedaleko benzínového čerpadla. U Vojenské cesty očekáváme podstatně více nálezů než dosud. Přiblížili jsme se totiž bývalým skladům továrny Muna, které vyhodili ruští vojáci v roce 1945 do vzduchu,“ řekl hlavní pyrotechnik Borgary Jiří Chládek.

V Hradci Králové 1. prosince 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.