Reakce na výroky představitelů Strany zelených vůči podniku Lesy ČR

Lesy ČR se důrazně ohrazují proti tvrzením, která padla na tiskové konferenci Strany zelených v pátek 11. prosince. Podle představitelů strany dochází k „rozprodeji majetku a postupné demontáži podniku.“ Tyto informace jsou zavádějící a nepravdivé!

LČR s péčí řádného hospodáře po celou dobu své existence vždy hospodařily a hospodaří i v dobách ekonomické krize se ziskem a nikdy nezatěžovaly občany požadavky na zbytečné dotace ze státního rozpočtu na hospodaření v lesích.

Podnik Lesy České republiky, s.p. má dlouhodobě zpracovanou strategii trvale udržitelného hospodaření v lesích. Strategie je v souladu s přijatými státními i mezinárodními dokumenty založena na principech trvale udržitelného rozvoje. Jedním ze základních principů této strategie je zajištění plnění všech funkcí spravovaných lesů státu včetně zajištění funkce produkce dřevní hmoty.

Lesy ČR prodávají pouze tzv. nepotřebný majetek, jehož správa a provoz podnik ekonomicky zatěžuje. Obvykle jde o majetek, který neslouží přímo k naplnění podnikatelského poslání.

Lesy jsou podnikem, který se chová nejen ekologicky, ale i ekonomicky. Každý zodpovědný hospodář musí trvale analyzovat skladbu, ekonomickou efektivitu a potřebnost spravovaného majetku. Nepotřebný majetek je u všech vyspělých společností předmětem ekonomicky efektivního prodeje. Naopak strategický majetek potřebný pro zajištění všech činností podniku je trvale zvelebován. LČR navíc dlouhodobě pečují i o majetek blokovaný nedořešenými restitučními církevními a necírkevními nároky.  

Prodej nepotřebného majetku se řídí jasnými pravidly. Podniku přináší nejvyšší reálně možný výnos i potřebné tempo snižování ekonomické zátěže nepotřebného majetku,“ říká generální ředitel Lesy ČR Svatopluk Sýkora.

Lesy ČR mají ve svém majetku celkem přes 5000 budov a staveb – přibližně 40 % tvoří bytový fond, 40 % sklady, garáže a hospodářské stavby a asi 20 % administrativní, výrobní a ubytovací objekty. Z toho je více než pětina navržena jako nepotřebný majetek. Pravidla jeho prodeje se řídí zákony, předpisy Ministerstva zemědělství a vnitřními podnikovými předpisy.

Dalším nepravdivým tvrzením, které padlo na tiskové konferenci Strany zelených je, že „Lesy ČR měly v minulosti potíže se tříletými tendry na těžební lesní práce.“ Není to pravda!  Žádný z těchto tendrů nebyl podle antimonopolního úřadu označen za chybný.

Podnik řeší i naplnění významných sociálních funkcí lesa, mezi které patří zajištění zaměstnanosti a dlouhodobých podnikatelských aktivit souvisejících s lesem a jeho produkty, a to jak v republice, tak i v jednotlivých regionech.