Reakce státního podniku Lesy ČR na tiskovou zprávu Hnutí Duha „Srovnání ukazuje na miliardové úniky z Lesů ČR“

Lesy ČR nemají analýzu Hnutí Duha k dispozici a těžko ji tedy mohou komentovat. I my jsme však na základě zcela odlišných údajů dospěli k částce 923 milónů Kč, o které by zisk LČR mohl být vyšší, kdyby LČR mohl hospodařit jinak, než jak neustále prosazuje Hnutí Duha.

Mezi LČR a Hnutím Duha panuje takřka zázračná shoda v částce, o kterou by zisk Lesů ČR mohl být vyšší. Způsob, jak stejného cíle dosáhnout, je však zcela protichůdný,“ řekl dnes Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů České republiky.

Podle něj komise jmenovaná ministrem zemědělství srovnala těžbu dříví obchodním modelem „OM“ – prosazovaný mj. právě Hnutím Duha – a obchodním modelem „P“. Pokud by v roce 2009 LČR těžily své dřevo pouze přes model „P“- tedy nikoliv Hnutím Duha prosazovaným modelem „OM“ – ekonomický přínos pro státní podnik by přesáhl 613 miliónů Kč. Lesy ČR si dále nechaly udělat analýzu následného prodeje dřeva vytěženého modelem „OM“, které byl státní podnik z drtivé většiny povinen prodávat přes společnost Hradecká lesní a dřevařská společnost (HLDS). Výsledkem této analýzy bylo vyčíslení 310 miliónů Kč zbytečných nákladů. Pokud obě částky sečteme, vychází nám částka 923 miliónů za rok 2009. „Snížení hospodářského výsledku o necelou miliardu Kč v roce 2009 lze označit za důsledek aktivit různých samozvaných aktivistů,“ pokračoval Zbyněk Boublík.

Údajnou analýzu Hnutí Duha musíme se současnými znalostmi věci bohužel považovat za ryze účelovou, nevěrohodnou a její závěry za záměrně vytržené z kontextu. O motivech, které k tomuto jednání Hnutí Duha vedou, lze jen spekulovat, bohužel z nich nelze vyloučit ani ekonomické zájmy některých účastníků trhu se dřevem. O dobrém hospodaření LČR svědčí i rekordní letošní hospodářský výsledek, který je nejvyšší za celou historii podniku. K činnosti Hnutí Duha se ještě podrobněji vyjádříme v dohledné budoucnosti,“ uzavřel tiskový mluvčí LČR Boublík.

V Hradci Králové, 28. října 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.