Ředitel strategie a vnějších vztahů Lesů ČR Ing. Řihák byl odvolán

Generální ředitel Lesů České republiky, s. p., odvolal k 18. 6. 2007 z funkce ředitele strategie a vnějších vztahů Ing. Vladimíra Řiháka, který tuto pozici zastával od 13.02. 2007

O jeho dalším působení v Lesích ČR bude rozhodnuto v nejbližších dnech.

V Hradci Králové 18. června 2007

Ing. Jiří Holický
generální ředitel