Ředitelé organizací státních lesů v Evropě se sešli ve Skotsku

Každoroční setkání generálních ředitelů podniků státních lesů v Evropě se letos konalo ve dnech 5. – 8.6. 2007 ve skotském Dunkelku nedaleko Edinburghu. Zúčastnili se jej zástupci z celkem 18 zemí EU. Vrcholní představitelé státních lesů si vyměnili názory na problematiku lesnictví nejenom v Evropě. Uvedené schůzky se za Lesy České republiky zúčastnil generální ředitel Ing. Jiří Holický.

Nosným tématem setkání byla problematika produkce respektive ukládání skleníkových plynů v evropských lesích (následně se počátkem června 2007 k tématu též vyslovili zástupci G8). Les je společenstvem, které je potřeba chránit, zvyšovat jeho podíl a zachovat jeho různorodost. V tomto stavu jej pak můžeme s úspěchem použít i k vázání CO2. Na setkání byl deklarován zájem zapojit podniky státních lesů v Evropě do systému obchodu s imisními povolenkami. Lesáci z podniků státních lesů v Evropě by měli být celkově více slyšet, znělo jednotně ve Skotsku.

Řediteli Holickému přinesli absolvované rozhovory podporu v jeho snaze komplexního vnímání lesnické problematiky doma v ČR. „Evropští kolegové musí řešit i jiné problematiky než privatizaci lesů, pronájem nebo prodej dříví. Organizace evropských státních lesů sebevědomě spravují své lesy a dříví prodávají sami, aby mohli úspěšně plnit svoji roli při zajišťování ostatních funkcí lesa pro společnost.“

Zajímavá fakta přinesla i diskuze nad informacemi o hospodářských výsledcích a způsobech prodeje dříví ve vybraných podnicích státních lesů (Lotyšsko, Estonsko, Rakousko, Bavorsko apod.), které jsou v dnešních dnech s různou mírou objektivity předkládány odborné lesnické veřejnosti. K tomu výkonný ředitel EUSTAFOR (Evropská asociace organizací státních lesů), Erik Kosenkranius říká: „Tok managementu dříví je klíčovým procesem většiny našich členů. Jejich společným cílem je maximální efektivita a ziskovost z tohoto procesu. V této souvislosti plně rozumím připravovaným změnám v obchodní politice vašeho státního podniku.“ Připomenul, že také v Estonsku, odkud pochází, došlo v roce 1998 k podobné změně, jaká se chystá u nás. „Tyto změny položily základ pro vznik silného a stabilního podniku státních lesů – Riigimetsa Majandamise Keskus, který je dobrým partnerem jak pro stát, tak pro podnikatelské subjekty, které zajišťují lesnické služby,“ řekl Erik Kosenkranius.

Představitelé EUSTAFORu dále informovali ředitele podniků státních lesů v Evropě o aktuálních tématech na úrovni EU. EUSTAFOR v současnosti zakládá dvě pracovní skupiny – pro biomasu a pro otázky Kjótského protokolu, v obou z nich budou mít Lesy České republiky zastoupení. Pracovní skupina pro biomasu si klade za cíl analyzovat situaci na úrovni EU a v jednotlivých členských státech prostřednictvím metody benchmarkingu. Skupina pro Kjótský protokol je zaměřena na analýzu možností zapojení podniků státních lesů do systému obchodu s imisními povolenkami.

Setkání rovněž umožnilo výměnu názorů s předními představiteli organizací státních lesů Evropy na aktuální téma v Lesích ČR – podnikatelský koncept LČR 2008-2010 a jeho nezbytnou součást – změnu obchodní politiky. Představený koncept LČR je plně v souladu s moderními trendy správy státních lesních podniků v Evropě. Představené cíle ředitelem Holickým zaujaly přítomné natolik, že Lesy České republiky byly navrženy jako kandidát na uspořádání 10. konference generálních ředitelů podniků státních lesů v roce 2009. Konání této akce bude bezesporu velkou událostí přesahující hranice ČR.

V Hradci Králové 20. června 2007

Ing. Jiří Holický
generální ředitel

archiv novinek