Rekonstrukce vodní nádrže U Dubu na Jesenicku je dokončena

Vodní nádrž U Dubu, jedna z osmnácti na Plavném potoce, je nedaleko Černé Vody na Jesenicku v Olomouckém kraji po dvouleté rekonstrukci opravena. Lesy ČR coby správci malých vodních toků v zemi investovaly 3,7 milionů korun.

Z nádrže nekontrolovaně unikala voda, rekonstrukce byla nezbytná,“ říká Jakub Matuška z Krajského ředitelství Lesů ČR v Šumperku. Nový vypouštěcí objekt tvoří kašnový přepad osazený otevřeným požerákem, ke kterému vede horní lávka. Odtoková štola je na vzdušné straně hráze zakončena lovištěm. Opravilo se i opevnění pěti ostrůvků v nádrži, která slouží výhradně pro sportovní rybolov. Předpokládá se, že nádrž bude napuštěna během letošního října nebo listopadu. Plocha zátopy činí 3,6 hektarů, objem vody pak 0,042 milionů m3. Výška hladiny u vypouštěcího zařízení dosahuje 3,4 metrů. Ryby – kapr, amur, štika a tolstolobik budou vysazeny do nádrže na jaře 2017.

Kromě vodních nádrží na Plavném potoce spravují Lesy ČR v oblasti Černé a Červené Vody ještě další nádrže na Černém a Červeném potoce a na Vidnávce. Takřka na všech vodních nádržích se provozuje rybniční hospodářství, některé jsou ponechány jako přírodní a přirozený biotop pro vodní živočichy a rostliny. Na největší vodní nádrži ve správě Lesů ČR na Jesenicku, Velkém rybníku o ploše 17 hektarů, se každoročně setkávají rybáři s veřejností při výlovu s prodejem ryb přímo na hrázi. Ten letošní je plánován na pátek 28. října. „Tradičně tam zakončíme rybářskou sezónu,“ zve na akci lesní správce z Jeseníku Jiří Pňáček.

V Hradci Králové 21. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.