Rekordní příspěvek do státní pokladny: Lesy ČR letos odvedly více než 8,2 miliardy korun

Lesy České republiky odvedly v pátek 18. prosince do státního rozpočtu rekordní 8,2 miliardy korun. Podnik přispěl státu v posledních třech letech více než 20,774 miliardami korun.

Do České národní banky bylo na korunu přesně odesláno 8 224 375 000 korun. Loni odvedl podnik státu 6,5 miliard korun a v roce 2013 šest miliard korun. Za poslední tři roky podnik přispěl do státního rozpočtu více než 20,7 miliardami korun, tedy bezmála dvěma tisíci korunami na jednoho občana. „Stát je zakladatelem podniku, má tedy logicky právo na zisk z hospodaření Lesů ČR,“ vysvětlil generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Převod v prosinci schválila Vláda České republiky. „Státu pravidelně odvádíme zisky plynoucí z naší podnikatelské činnosti. V příštím roce plánujeme odvod 6,6 miliard korun,“ dodal ekonomický ředitel podniku Karel Buchta.

V Hradci Králové 22. prosince 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.