Rekreačně naučný areál Lesů ČR na Křivoklátě se dočkal svého rozšíření

Ještě letos přibude nová atrakce: geologická expozice

Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát: informace o lese a přírodě

Ve středočeské obci Křivoklát se již několik let těší velké oblibě veřejnosti Rekreačně naučný areál (RNA) známý též pod názvem Lesní hřiště. Vznikl zásluhou státního podniku Lesy České republiky a je budován postupně po etapách. Hojně navštěvovaným místem se stává hlavně v turistické sezoně. Nedávno se areál dočkal svého rozšíření. Nově mohou návštěvníci využívat dendrologickou stezku a přírodní expozici věnovanou houbám a lišejníkům. Samotný areál je od svého otevření v roce 2009 rozdělen na tři hlavní centra: sportovní centrum a hřiště, herní centrum a centrum Jasan. Centra jsou navzájem propojena pěšinami. Orientaci v areálu usnadňují rozcestníky a značky. Lesy ČR v areálu navíc vybudovaly řadu dřevěných staveb pro odpočinek v podobě laviček a altánů. Náklady na vybudování a rozšíření areálu do současné podoby dosáhly částky bezmála 5 milionů korun. Kromě Lesů ČR se na financování významnou měrou podílela také Evropská unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR. Lesy ČR již plánují další rozvoj areálu: ještě letos pro návštěvníky otevřou geologickou expozici.

Dva kilometry dlouhá dendrologická stezka vedoucí po stávajících cestách nabízí seznámení s více než padesáti druhy stromů a keřů. Expozice o houbách a lišejnících navazující na stávající herní centrum představuje na informačních tabulích malým i velkým sběračům jedlé, nejedlé i jedovaté houby. Na místě jsou navíc instalována odpočinková sedátka ve tvaru hub. Poslední změny se odehrály v centru Jasan, kde je instalována nová expozice věnovaná Rakovnickému potoku, Berounce a samozřejmě rybám a rybářství.

Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát nabízí své služby široké veřejnosti

Projekt RNA je úzce provázán s činností Informačního a vzdělávacího střediska Lesů ČR Křivoklát (IVS), které se nachází v bezprostřední blízkosti areálu. Středisko nabízí možnost výukových programů, vycházek s lesníkem nebo zajištění vzdělávacích i oddychových aktivit pro všechny typy škol. Do své programové nabídky má také začleněnou lesní pedagogiku přibližující dětem les skrze smyslové vnímání a získávání nových poznatků a informací přímo v lese. Odtud si pak odnesou zážitky vstřebané uprostřed krásné křivoklátské přírody.

V prostorách střediska je možné shlédnout nevšední a zajímavou expozici „Les kolem nás“, která dokáže zaujmout a oslovit návštěvníky všech věkových kategorií. Je vytvořena tak, aby se návštěvníci cítili opravdu jako v lese. Podlaha se stopami zvěře pokrytá hrabankou, exponáty savců a ptáků, interaktivní prvky umožňující aktivní zapojení do celé prohlídky. To vše podtrhuje zvuková kulisa bublajícího potůčku a ptačího zpěvu. Nechybí ani přehledové mapy Křivoklátska, panely věnované historii loveckých hrádků, geologii, mechům a lišejníkům. Svůj koutek má i říše hmyzu, velmi oblíbený je noční kout v lese doplněný zvukovými ukázkami. Středisko poskytuje také turistický informační servis a od května do října je otevřené celotýdenně.

Nová venkovní expozice přiblíží geologickou historii Křivoklátska

Popularita a oblíbenost Rekreačně naučného areálu Křivoklát mezi malými i velkými návštěvníky přivedla Lesy ČR k nápadu areál doplnit o novou zajímavost. Ještě v letošním roce tak bude za téměř půl milionu korun představena zcela nová geologická expozice. Ta veřejnosti srozumitelně, graficky a zábavnou formou přiblíží geologickou historii a hlavní geologické zajímavosti Křivoklátska. Bude se skládat z několika informačních prvků, šestnácti kamenných bloků a vhodného herního prvku. Veškeré náklady na vznik geologické expozice uhradí Lesy ČR z vlastních zdrojů, konkrétně z Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Na Křivoklát pro bohaté a smysluplné využití volného času

Křivoklátský přírodní areál představuje konkrétní ukázku podpory veřejně prospěšných funkcí lesů ze strany státního podniku Lesy České republiky. Lokalita se nachází na území spravovaném Lesy ČR, Lesní správou Křivoklát. Areál je součástí CHKO Křivoklátsko, biosferické rezervace UNESCO a Ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Navazuje na naučnou stezku Brdatku, je součástí dvou místních vycházkových okruhů a leží přímo na trase hippostezky.

Atraktivní poloha místa, snadná dostupnost z velkých aglomerací jako je Kladno a Praha, možnost bohatého a smysluplného využití volného času přispívají ke společenskému a především turistickému rozvoji samotné obce Křivoklát.

V Hradci Králové 5. února 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Kontakt:

Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát
Hradní 3
270 23 Křivoklát
tel.: 724 525 036, 313 558 242
e-mail:
friebertova.ls180@lesycr.cz  

Provozní doba:
celoroční provoz: PONDĚLÍ – PÁTEK: 8.00 – 16.00
květen – září: SOBOTA – NEDĚLE: 10.00 – 16.00
říjen – duben: SOBOTA – NEDĚLE: po předchozí telefonické domluvě

V rámci své činnosti IVS nabízí také kvalitní a cenově dostupné ubytování přímo v budově informačního střediska. Využít ho mohou jak školní skupiny tak široká veřejnost.

 • Kromě Lesů ČR se na financování vzniku Rekreačně naučného areálu Křivoklát významnou měrou podílela také Evropská unie prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v rámci podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích Programu rozvoje venkova ČR.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 • Rekreačně naučný areál Křivoklát – I. etapa – náklady:
  ▪ bez DPH: 3 248 983,- Kč
  ▪ získaný příspěvek: 2 326 800,- Kč, z toho EU (EZFRV) 1 861 440 Kč, národní zdroje: 465 360,- Kč
  ▪ vlastní zdroje LČR: 922 183,- Kč
 • Rekreačně naučný areál Křivoklát – 2. etapa rozvoje – náklady:
  ▪ bez DPH: 898 209,- Kč
  ▪ získaný příspěvek: : 599 058,- Kč, z toho EU (EZFRV) 479 246,- Kč, národní zdroje: 119 812,- Kč
  ▪ vlastní zdroje LČR: 299 151,- Kč

Poznámky pro editory:

 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření