Riegrova stezka na Semilsku je opět bezpečná

Ocelová síť s kameny zpevnila svah, který se letos v dubnu sesunul u Riegrovy stezky na Semilsku v Libereckém kraji. Podnik Lesy ČR investoval do úpravy svahu 106 tisíc korun. Práce skončily ve středu 15. července. Stezka je opět bezpečná.

K sesuvu půdy došlo v dubnu za Böhmovou vyhlídkou, zhruba 200 metrů za tunelem na cestě pro pěší ve směru na Spálov. Stezka nebyla uzavřena, ale projít daným místem bylo možné jen s opatrností. „Podle projektu jsme uchytili síť na trny připevněné ke skále. Ke zpevnění svahu pomohly i kameny,“ vysvětlil liberecký krajský ředitel podniku Lesy ČR Ludvík Řičář. Obdobný problém řešili lesníci už před třemi lety. V roce 2012 se nedaleko Böhmovy vyhlídky svah sesunul podobným způsobem. Místo bylo překlenuto lávkou, která vyšla Lesy ČR na necelých 200 tisíc korun.


duben 2015 – po sesuvu půdy

15. 7. – projekt je dokončen
Další informace

Riegrova stezka vede ze Semil do Železného Brodu. Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná pět a půl metru nad původní hladinou řeky Jizery. Další netradiční stavbou je hydroelektrárna ve Spálově. Vodu na turbínu přivádí skalní tunel.

V Hradci Králové 17. července

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.