Rok 2012: hospodářsky nejúspěšnější rok v historii Lesů ČR

Hospodářský výsledek: 5,478 miliardy korun

Podíl lesnických činností na HV vyšší o plných 5%

Další zlepšení hospodaření zaznamenal v roce 2012 státní podnik Lesy ČR. Auditovaný hospodářský výsledek Lesů ČR před zdaněním se v roce 2012 ve srovnání s předchozím obdobím zvýšil o 203 miliony korun a dosáhl výše 5,478 miliard korun, což je nejvíce za celou dobu existence podniku. „Lesy ČR prokázaly schopnost být stabilním, výrazně ziskovým a ekonomicky výkonným státním podnikem. Z 90 % je hospodářský výsledek tvořen naší hlavní činností, lesnickým hospodařením, což je oproti roku 2011 navýšení o celých 5 %,“ podotýká Michal Gaube, pověřený řízením Lesů ČR.

Výborné hospodářské výsledky umožnily Lesům ČR dále navýšit objem volných finančních prostředků na současných 17 miliard korun. „Lesy ČR jsou ještě letos připraveny odvést část těchto prostředků do státního rozpočtu a to ve výši minimálně 6 miliard korun,“ doplňuje Michal Gaube.

Úspěšné hospodaření Lesů ČR oceňuje také Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství. Lesy ČR se již druhý rok za sebou zařadily do žebříčku TOP 20 společností, které státnímu rozpočtu odvedly nejvíce finančních prostředků na dani z příjmu právnických osob. Za rok 2012 se Lesy ČR umístily na 8. místě, ve srovnání s rokem 2011 je to zlepšení o sedm míst.

V kvalitním hospodaření Lesy ČR pokračují i v prvních měsících roku 2013. Za období leden až duben dosáhl hospodářský výsledek výše 2,56 miliard korun. „Dosažené HV potvrzuje standardní fungování Lesů ČR a také připravenost podniku investovat další finanční prostředky do péče o les, oprav a výstaveb lesních cest i správy vodních toků.,“ konstatuje na závěr Michal Gaube.

V Hradci Králové 22. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření