Rok po vichřici je poškozené dříví ve státních lesích zpracováno, vysazují se miliony sazenic lesních dřevin

Po roce náročné likvidace následků větrné smršti z 8. července 2015 mají lesníci ze státního podniku Lesy ČR většinu prací hotovou. Podařilo se zpracovat veškeré poškozené dříví, tedy 253 tisíc m3. Vyklizeno je pro následující zalesnění téměř 500 hektarů holých ploch. Ještě letos bude vysazeno přes milion sazenic, celkově pak na poškozených plochách přes dva a půl milionu.

Vichřice tehdy zasáhla pomezí Olomouckého a Pardubického kraje, Hanušovicko bylo postiženo nejvíce, zejména lesy v okolí Starého města pod Sněžníkem a Dolní Moravy. Přímá škoda, způsobená rozlámáním nejcennějšího dříví a předčasným odtěžením polámaných stromů, dosahuje ve státních lesích 50 milionů korun. Nejsilnější poryvy větru trvaly 30 minut a neubránily se jim ani listnaté dřeviny. Zlomeno nebo vyvráceno bylo 11 tisíc m3 buků, dubů a jasanů. Z jehličnatých dřevin vítr poškodil kromě smrku také jedle, borovice nebo modříny. Na Hanušovicku padlo celkem 190 tisíc m3 dříví. Poškozené stromy bylo třeba urychleně zpracovat a odvézt z lesa, aby nedošlo k přemnožení lýkožrouta. „Za necelý rok byl zpracován objem dříví, který je za běžných podmínek úkolem na dva roky,“ řekl René Šebek, lesní správce Lesů ČR v Hanušovicích.

Narušený kořenový systém a rozvolněné zbytky porostů pak v této lokalitě ještě poškodil letošní únorový a květnový vítr. Dokončování těžby dalších narušených porostů bude pokračovat ještě několik měsíců.

Ještě letos bude vysazeno přes milion sazenic, celkově pak více než dva a půl milionu. Smrk tvoří 60%, dále 30% buk a 10% javor klen, modřín a olše. Vzhledem k mimořádnému rozsahu škod na lesních porostech a nákladné obnově lesa na kalamitních plochách požádal podnik Lesy ČR letos v květnu o dotaci z fondů EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR. „Klimaticky příznivý průběh letošního roku snad urychlí obnovu lesa na místech, kde jej vloni během chvilky zničila vichřice,“ dodal Šebek.

V Hradci Králové 15.srpna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.