„Rozchodíme CIVILKY“ s Lesy ČR

Projekt „Rozchodíme CIVILKY“ je zaměřen na aktivní pohyb v každém věku. Chůze s holemi nordic walking přispívá zdravým a přirozeným pohybem k prevenci civilizačních onemocnění u dětí, lidí v produktivním věku i k udržení aktivního pohybu v seniorském věku. Generálním partnerem třetího ročníku jsou Lesy České republiky.

V právě probíhajícím třetím ročníku „Rozchodíme CIVILKY“ Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. zorganizoval 14 pochodů s výukou chůze s holemi nordic walking a uspořádal po celé ČR 40 ozdravně rekondičních pobytů a kurzů životosprávy pro postižené civilizačními chorobami. Na třech základních školách proběhly pod záštitou projektu „Dny zdraví s Lesy ČR“.

Třetího ročníku „Rozchodíme CIVILKY“ se doposud po celé ČR zúčastnilo 1 000 členů SPCCH v ČR, z. s., společně nachodili 27 655 km.

SPCCH v ČR, z. s. je již 25 let jednou z největších neziskových a pacientských organizací sdružující 50 000 členů ve 320 organizacích v 70 městech a 14 krajích celé České republiky. Pomáhá lidem s cukrovkou, onemocněním srdce, dýchacích cest, s onkologickým onemocněním a jinými dlouhodobými chorobami. Pomáhá také seniorům se zapojením do aktivního života, s prevencí zdravotních komplikací a dalších onemocnění.

Třetí ročník projektu „Rozchodíme CIVILKY“ probíhá od března do listopadu roku 2016 ve 30 městech po celé ČR. Do akce se mohou zapojit jednotlivci, kolektivy (týmy), školy – základní, střední, vysoké, sportovní kluby, firemní týmy, spolky… Program a pravidla sledujte na www.civilky.cz nebo na www.rozchodmeto.cz a www.facebook.com/spcch.cr . Zde se můžete zapojit nebo akci podpořit.

Generálním partnerem třetího ročníku jsou Lesy České republiky, s. p.

Přidejte se k nám a společně Rozchodíme CIVILKY.

Kontakt: PR, Radana Hniličková, tel. +420 775339287

V Hradci Králové 26. července 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.