Rozhledna na vrchu Kohout se otevře již v sobotu 16. dubna

Turisté a milovníci přírody budou mít od soboty 16. dubna o důvod navíc navštívit půvabná zákoutí Ústeckého kraje. Lesy ČR totiž úspěšně dokončily rekonstrukci rozhledny na vrchu Kohout, která je v nadmořské výšce 589 metrů západně od obce Valkeřice poblíž Benešova nad Ploučnicí (o. Děčín) v Ústeckém kraji. Tuto sobotu bude rozhledna slavnostně otevřena pro veřejnost. Její rekonstrukci financovaly nákladem 1,3 milionu korun Lesy ČR, a to z Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Záměr rekonstrukce podpořil Ústecký kraj a také obec Valkeřice, která rozhlednu převezme do svého užívání.

Lesy ČR se nesoustředí pouze na řádnou péči o les. Chceme, aby les sloužil také k cílům procházek a výletů nejenom místních lidí, ale také turistů a všech, kteří mají les a přírodu rádi. K rekonstrukci rozhledny Kohout jsme se rozhodli i díky konzultacím s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Nutno podotknout, že rozhledna rekonstrukci skutečně potřebovala, byla v žalostném stavu. Nechtěli jsme dopustit, aby zanikla. Věříme, že přispěje k dalšímu rozvoji turistického ruchu a tím zvýšení návštěvnosti Ústeckého kraje jako celku,“ poznamenává Radek Braum, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Teplice.

V minulosti komplikovalo rekonstrukci rozhledny hned několik faktorů najednou – málo financí, nevyjasněné majetkové vztahy a nedostatek zájmu o stavbu jako takovou. „Chtěl bych ocenit přístup Lesů ČR k revitalizaci rozhledny Kohout. Podnik nad rámec svých běžných lesohospodářských aktivit vrátil rozhlednu do života. Věřím, že si turisté díky novému cíli svých výprav, jakým rozhledna bezesporu je, cestu na vrchol Kohoutu opravdu najdou,“ říká Radek Vonka, radní Ústeckého pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Ten je zároveň od roku 2007 členem Dozorčí rady Lesů ČR, s. p. Radost nad úspěšným dokončením rekonstrukce rozhledny Kohout neskrývá ani starostka obce Valkeřice Petra Vaňková: „Z opravy rozhledny mám radost a zvu širokou turistickou veřejnost k slavnostnímu výstupu na vrchol Kohout, kde si rozhlednu bude možné osobně prohlédnout.“

Lesy ČR, Ústecký kraj a obec Valkeřice společně zvou zástupce sdělovacích prostředků a především širokou veřejnost k účasti na slavnostním otevření rozhledny na vrchu Kohout. To se uskuteční již tuto sobotu 16. dubna, a to formou výstupu na rozhlednu. Sraz všech účastníků je v 10 hodin na parkovišti před Obecním úřadem Valkeřice. Po výstupu k rozhledně bude tato slavnostně otevřena. Akce se osobně zúčastní radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Radek Vonka, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Teplice Radek Braum a starostka obce Valkeřice Petra Vaňková. Součástí slavnostního otevření bude krátké kulturní vystoupení valkeřických dětí.

Na rozhlednu je možno vystoupat i z druhé strany než valkeřické, a to přímo z Benešova nad Ploučnicí, ulicí Valkeřická, která vede přímo pod Kohout, kde navazuje na bývalou „modrou“ turistickou značku.

Pozvánka na akci (pdf, 2 MB)

14. dubna 2011

Kontakty:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz
    Zdeněk Rytíř
    Krajský úřad Ústeckého kraje
    tel: +420 475 657 703
    e-mail: rytir.z@kr-ustecky.cz  

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Do provozuschopného stavu se rozhledna Kohout dostává po více než sto letech od jejího dokončení. Do loňského roku stála v havarijním stavu zapomenutá v lesích a hrozilo jí zřícení. Přitom jde o stavbu se zajímavou historií. Její výstavbu v místě inicioval Německý turistický svaz se sídlem v Děčíně jako dar občanům u příležitosti oslav šedesátiletého panování císaře Františka Josefa I. Původní rozhledna na vrchu tehdy ještě nezalesněného vrchu Kohout byla postavena podle projektu architekta Mollera již v letech 1907 – 1908. Slavnostně byla otevřena v srpnu roku 1908. Financování stavby plánované kamenné rozhledny se neobešlo bez problémů. Aby se slavnostní otevření v roce 1908 vůbec stihlo, bylo od původních plánů upuštěno a na kamennou podezdívku se provizorně nasadila ocelová konstrukce. Všichni se domnívali, že toto provizorium je jen dočasné, a že rozhledna bude dokončena podle původních plánů. Nejenom že se tomu tak nestalo, ale zub času a absence údržby dovedly rozhlednu do havarijního stavu, který se nyní podařilo odstranit.

Děčínsko rozhlednami oplývá. Mezi nejnovější patří rozhledna na vrchu Studený u České Kamenice a rozhledna na Strážném vrchu v Merbolticích. Podrobnosti o nich i těch dalších, kterými jsou rozhledna Velký Chlum, Děčínský Sněžník, rozhledna na Dymníku u Rumburku, kamenná rozhledna Tanečnice (u Mikulášovic), cihlová rozhledna Vlčí hora (Wolfsberg) a Náčkovice (u Verneřic / Lovečkovic), najdete na novém webovém portálu www.branadocech.cz , který mapuje turistická místa, akce a trasy Ústeckého kraje.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.