Rozhledna postavená Lesy ČR na vrcholu Velkého Javorníku získala významné ocenění jako nejlepší regionální turistický produkt oblasti Beskydy – Valašsko

Aktivity státního podniku Lesy České republiky zaměřené na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů, průběžně realizované v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, získávají pozitivní ohlasy a významná ocenění od zástupců odborné i laické veřejnosti. Mezi taková ocenění se řadí rovněž Cena cestovního ruchu udělovaná obecně prospěšnou společností Destinační management turistické oblasti Beskydy – Valašsko. Tu na konci března získala rozhledna na vrcholu Velkého Javorníku v Moravskoslezských Beskydech, kterou za 3,6 milionu korun vybudovaly a loni v srpnu slavnostně otevřely právě Lesy ČR. Rozhledna získala ocenění jako nejlepší regionální turistický produkt roku 2013.

Uděleného ocenění si velmi vážíme. Je důkazem, že naše rozhodnutí rozhlednu obnovit bylo správné. Novou rozhlednu vítají nejvíce turisté, kteří se od loňska na Velký Javorník vydávají v ještě početnějších zástupech než v minulosti,“ poznamenává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek Jiří Silvestr, který zároveň upozorňuje vznikající starosti lesníků souvisejících s provozem rozhledny: „Ač je to pro nás zcela nepochopitelné, setkáváme se i u tak významného díla ze strany některých neukázněných návštěvníků s vandalismem. Reálnou ukázkou takového jednání jsou poryté a počmárané trámy nebo vylomené vstupní dveře. Většina lidí si však rozhledny váží a pravidla platného provozního řádu dodržuje. Doufáme, že vandalských činů bude ubývat,“ říká Jiří Silvestr.

918 metrů vysoký vrchol Velkého Javorníku se nachází nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm v Moravskoslezském kraji, kousek od hranice se Zlínským krajem. Na něm stojící, téměř 26 metrů vysoká vícepatrová rozhledna s ocelovými kotevními prvky je pojata jako originální dřevostavba se dvěma vyhlídkovými plošinami a vazbou na místní tradiční architektonický styl. Přízemní patro je obloženo v duchu valašské roubené stavby. Díky nové rozhledně se výrazně zlepšil a zatraktivnil výhled do okolní nádherné krajiny – dohlédnout se dají třeba nejvyšší vrcholy Moravskoslezských Beskyd – Lysá hora, Smrk, Kněhyně, Radhošť a Podbeskydská pahorkatina s Palkovickými hůrkami, Červeným kamenem, Ondřejníkem a nápadným vrcholem Kotouč u Štramberka. Dolů do údolí se naskýtá pohled do Frenštátské brázdy a dále na Moravskou bránu a Ostravskou pánev. Za příznivé viditelnosti jsou vidět za Oderskými vrchy i Jeseníky s Pradědem.

„Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ je dokumentem, jehož prostřednictvím Lesy ČR například obnovují a udržují turistické cesty, naučné stezky, odpočinková místa, studánky, kulturní památky nebo realizují opatření na ochranu biologické rozmanitosti v lesích.

Přiloha:

V Hradci Králové 3. dubna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření