Rozhledna Slovanka v Jizerských horách nabízí nové výhledy do půvabného okolí

Výhled z jizerskohorské rozhledny Slovanka do okolní nádherné krajiny se v těchto dnech výrazně zlepšil. Tuto skutečnost přivítají návštěvníci a turisté Jizerek, kteří Slovanku v hojných počtech rádi navštěvují. Rozhledna Slovanka stojí v nadmořské výšce 827 metrů na Seibtově vrchu nad Hraběticemi u Janova nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji, v těsném sousedství známého zimního střediska Severák.

O lesní porosty v okolí Slovanky pečují plně v souladu s platným zněním zákona o lesích a dalšími planými právními předpisy lesníci Lesů České republiky. Ke zlepšení výhledu ze Slovanky, především na svahy Jizerských hor, přispěla provedená citlivá obnova části místního lesa, která byla dokončena právě v těchto dnech. Nově se tak ze Slovanky naskýtají úchvatné pohledy například na horu Jizeru, josefodolské Peklo, sousední rozhlednu Královku nebo jizerskohorský vrchol Holubník.

Slovanka slouží výletníkům již přes 125 let. Slavnostního otevření se dočkala 14. srpna 1887. Pyšní se tak prvenstvím mezi kovovými rozhlednami v celých Čechách. Na její unikátní, bezmála pět a půl tuny vážící stavbu, byly jednotlivé kovové prvky dovezeny až z Vídně.

Rozhledna v průběhu času postupně chátrala. V roce 1999 však byla vyhlášena technickou památkou a díky nadšencům „Občanského sdružení na záchranu Slovanky“ i četným sponzorům prošla za více než půl milionu korun generální rekonstrukcí. Ke slavnostnímu znovuotevření došlo v roce 2000.

V Hradci Králové 16. října 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření