Rozšiřování populace pstruha obecného potočního v Jizerských horách

Lesy České republiky, s. p. již druhým rokem spolupracují se Správou CHKO Jizerské hory při vysazování plůdku pstruha obecného potočního (salmo truta truta morfa fario) v povodí řek Smědé a Olešky v Jizerských horách. V neděli 13. 4. 2008 bude do těchto toků vysazeno celkem 10 000 kusů pstruha potočního.

„V minulosti byl do těchto vod vysazován siven americký, který lépe než pstruh snáší kyselé vody. Kvalita vody v Jizerských horách se však postupně zlepšuje a tak můžeme opět začít vysazovat i našeho pstruha obecného.“ uvedl Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků, oblast povodí Labe, Lesy České republiky, s. p.

Plůdek vysadí členové Místní organizace Českého rybářského svazu ve Frýdlantu v Čechách za účasti zástupců Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblast povodí Labe a Správy CHKO Jizerské hory na šesti vytipovaných lokalitách v pramenných částech toků.

Vysazování plůdku pstruha obecného potočního je další akcí, kterou Lesy České republiky, s. p. ve spolupráci s ostatními organizacemi navracejí původní druhy do naší přírody. V Jizerských horách je také každoročně realizována reintrodukce střevle potoční (zákonem chráněný ohrožený druh). Na dalších místech je do přírody navracen také rak říční.

Tyto aktivity jsou financovány z „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“, který slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích. V letošním roce může být v regionech v rámci tohoto programu investováno na 60 milionů korun. Vysazování plůdku, které proběhne tuto neděli, bude stát 25 tisíc korun.

S pokračováním této akce se počítá i v dalších letech na ostatních tocích ve správě Lesů České republiky, s. p. vhodných k vysazení pstruha obecného potočního.

Odbornou správou drobných vodních toků se v Lesích České republiky s. p. zabývají Správy vodních toků, kterých je sedm, rozdělených dle jednotlivých povodí (povodí Ohře, Berounky, Vltavy, Labe, Dyje, Moravy a Odry). Zajišťují vlastní správu toků, péči o jejich doprovodnou zeleň a investorskou činnost při realizaci úprav toků. Mimo to se starají o ekologické činnosti spojené s vodním hospodářstvím, jako je například reintrodukce ohrožených druhů či dlouhodobé sledování kvality vodních zdrojů v naší správě.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz