Rumunští lesníci navštívili své české kolegy

Daniel Szórád a Dragos Ciprian Pahontu, generální ředitelé českého a rumunského podniku, které spravují státní lesy, se 14. září setkali v Hradci Králové. Diskutovali o hospodaření, ochraně přírody, obchodních modelech i kontrolních mechanismech v různých fázích zpracování dříví. Odpoledne strávili ve státních a poté v hradeckých městských lesích.

Zatímco české a moravské státní lesy spravuje státní podnik, v Rumunsku je lídrem Ministerstvo životního prostředí. V delegaci nechyběli zástupci tohoto úřadu ani Ministerstva zemědělství.

Odpoledne strávili v borových lesích. Viděli šetrný malý harvestor, který efektivně provedl tak zvaný výchovný zásah. Rumunského ředitele Pahontu zaujala česká lesní pedagogika, jak ji v praxi již několik let rozvíjejí lesníci. Podle jeho slov jsou v Rumunsku tyto aktivity na počátku. Proto vítá inspirativní výměnu zkušeností. Diskutovalo se také o diferenciální lesní rentě a v souvislosti s ochranou přírody i aktuálních náhradách újmy z omezení hospodaření.

Kromě přidružené výroby městských lesů zaměřené na výrobu palivového dřeva zaujalo také vznikající arboretum při městském lese s exotickými dřevinami, které v našich lesích nejsou běžně k vidění. V královéhradeckých porostech provázel delegaci ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Vysvětlil systém cest budovaných s ohledem na veřejnost a využívání lesů ke sportovním i volnočasovým aktivitám všech věkových i jiných skupin – vozíčkářů, rodin s dětmi, bruslařů, běžců a dalších.

V Hradci Králové 15. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.