S projektem “Lesy v lese“ uspěli v architektonické soutěži o návrh nového administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové brněnští architekti

Mezinárodní porota vybrala nejlepší architektonický návrh nového administrativního centra Lesů ČR na Novém Hradci Králové nazvaný “Lesy v lese“. Předložilo ho ve veřejné soutěži sdružení architektů Chybík + Krištof associated architects s.r.o. + K4 architects & engineers + Ing. Ivo Stolek.

Mezinárodní porota v čele s Dorte Mandrup-Poulsen z Dánska hodnotila 42 návrhů, osm ze zahraničí – dva slovenské a po jednom z USA, Nizozemska, Polska, Španělska, Francie a Rakouska. Do druhého kola jich postoupilo pět. Nejvíce zaujal návrh brněnských architektů Chybík + Krištof associated architects s.r.o. Fenomén lesa pojali jako pracovní prostředí. „Porota se jednohlasně shodla. Zaujalo řešení celého prostoru, tedy nejen budovy určené pro zaměstnance, ale také jejího okolí, což ocení především veřejnost,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Vítěz soutěže by měl vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro stavbu a spolupracovat i při výběru zhotovitele stavby. Lesy ČR vyhradily na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor necelých 40 milionů korun. „O ceně budeme jednat, předpokládáme, že bude nižší,“ uvedl Daniel Szórád. Pokud firma, která předložila vítězný návrh, uzavře s Lesy ČR smlouvu, finanční odměnu za první cenu neobdrží. Půjde-li vše podle plánu, stavět se začne v roce 2019, o rok později bude stavba dokončena. Nic ale nelze předjímat. Cena stavby se odhaduje na 470 milionů korun bez DPH. Všechny soutěžní návrhy včetně trojrozměrných modelů, které vyrobili finalisté, budou veřejně vystaveny od 16. do 28. února v Galerii U Přívozu ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a od 3. do 27. dubna v Knihovně města Hradce Králové.

Nové administrativní centrum chce podnik postavit vzhledem k tomu, že stávající budovy ze 70. a 90. let minulého století nemají dobré tepelně-izolační vlastnosti, nedostačují kapacitně a nevyhovují ani požadavkům pro technické zázemí IT. Řešit je třeba také parkoviště, které kromě zaměstnanců podniku denně využívají návštěvníci přilehlých městských lesů.


Informace o vítězném projektu naleznete zde.
Na webu Lesů ČR je zveřejněno rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu zde.

VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

  1. cena – sdružení architektů Chybík + Krištof associated architects s.r.o. + K4 architects & engineers + Ing. Ivo Stolek; Brno. Za návrh obdrží 1 550 tisíc korun.
  2. cena – sdružení architektů Sosna a Straka; Praha. Za návrh obdrží 930 tisíc korun.
  3. cena – společnost DAM architekti s.r.o.; Praha Za návrh obdrží 620 tisíc korun.
Odměny v hodnotě 300 tisíc korun za způsob řešení některé části zadání:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.; Praha
Atelier CMJN – AED project; Paříž

Zvláštní ceny a 50 tisíc korun:
  • pro pražského akademického architekta Jiřího Deýla a spoluautory za umístění stavby a za zajímavé řešení prostoru před budovou jeho otevřením pro širokou veřejnost
  • pro Anne-Sereine Tremblay a Bartosz Michala Haladus Haag z Nizozemí za velmi zajímavý přístup k integraci budovy do krajiny tvořené okolními lesy, který navíc jejich plochu rozšiřuje

V Hradci Králové 1. února 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.