Samici puštíka bělavého vyléčili záchranáři, zítra ji vypustí zpět do přírody

Záchranná stanice v Bartošovicích v Moravskoslezském kraji se dlouhodobě zabývá ochranou ptáků a živočichů. Zítra dopoledne vypustí na lesních pozemcích lesní správy Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Veřovických vrchů samici puštíka bělavého, která po střetu s autem utrpěla v září loňského roku frakturu pažní kosti na levém křídle.

Puštík bělavý patří mezi zvláště chráněné živočichy. Stabilní populace, přibližně 20 až 30 párů, žije u nás pouze v Beskydech. „Puštík bělavý je výrazně větší než puštík obecný. Má charakteristický hlas, výrazným znakem jsou pak poměrně dlouhá ocasní péra. Je vázaný na horské lesní komplexy, vyhledává staré bučiny a porosty pralesního charakteru,“ vysvětluje specialista ochrany přírody Martin Hromádka ze zlínského krajského ředitelství podniku Lesy ČR.

Zranění samice puštíka se zahojilo bez následků, postižené kosti srostly po několikaměsíční rehabilitaci. V záchranné stanici v Bartošovicích je tento druh poměrně vzácným pacientem. „Zítra bude zdravá samice vypuštěna zpět do přírody,“ dodává předseda záchranné stanice v Bartošovicích Petr Orel.

V Hradci Králové, 28. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.