Sanace Barevné skály v Českém Krumlově pokračuje, jde o bezpečnost

Po měsíčním odlamování uvolněné horniny na Barevné skále nad Vltavou v Českém Krumlově v Jihočeském kraji znalec opět posoudil stav masivu. Havarijní stav podle něj trvá.  Práce budou pokračovat asi do poloviny července. Lesy ČR by měly za celý projekt zaplatit do deseti milionů korun.

První etapa začala 21. května. Odborná firma STRIX Chomutov odlomila a shodila tisícitunový skalní pilíř. „Objevila se však další dvě kritická místa, takže sanace musí pokračovat,“ uvedl Radek Pomije, krajský ředitel podniku Lesy ČR z Českých Budějovic. Ve druhé etapě je třeba odtěžit dalších 500 tun horniny. Poté skálu opět posoudí znalec. „Pokud nebude hrozit žádné nebezpečí, zrušíme veškeré uzávěry,“ dodal Pomije.

Lesy ČR uzavřely silnici pod skalou. Prostor ohradily plotem. Také Státní plavební správa do odvolání zakázala proplouvání propustí u pravého břehu Vltavy a převedla veškerý provoz nad jezem k levému břehu.

Lesy ČR v současné době sanují také skálu v České Skalici v Královéhradeckém kraji, práce začaly 4. června.

Uvolněná skála je také ve Stříbře v Plzeňském kraji. V úterý 26. června se začnou kácet náletové dřeviny. „Práce potrvají asi dva týdny. Poté masiv posoudí odborná firma a stanoví další postup,“ uvedl lesní správce ve Stříbře Josef Benetka.   

 Na snímku sanační práce v Českém Krumlově

Audio – sanace pokračuje; Český Krumlov; 22. 6. 2018

V Hradci Králové 22. června 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.