Sběrači borůvek devastují Jizerské hory

Svahy Jizerských hor pokrývají dozrávající borůvky. Toto „modré zlato“ láká stovky sběračů borůvek. Po jejich každoroční invazi zůstávají v lesích i přísně chráněných lokalitách značné škody. Přestože sběr borůvek v lesích není zakázán, tak způsob a množství, jakým sběrači borůvky sbírají, ničí lesní ekosystém. Škodlivé jsou i další doprovodné jevy jako na místě zanechané odpadky či parkování aut v lese.

Intenzivní sběr borůvek ničí cenné lokality Jizerských hor. Nešetrným sběrem jsou devastovány porosty brusnice borůvky. Snižuje se tak potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře.

Sběr lesních plodů principielně zakázán není. Lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 20, odstavec 1f) však podmiňuje, že tento sběr je možné pouze způsobem nepoškozujícím les. Stejně tak je v lesním zákoně (§ 19, odstavec 1) řečeno, že je možné sbírat lesní plody pouze pro vlastní potřebu. V posledních letech však Jizerské hory touto dobou zažívají invazi sběračů borůvek. „Když potkáte sběrače borůvek, jak jde z lesa ověnčen dvěma dvacetilitrovými kbelíky a na zádech má padesátilitrový sud, tak vás jistě napadne, že to nemá pro vlastní potřebu. Naopak, na takovéto sběrače už přímo na parkovištích čekají překupníci, kteří od nich na místě borůvky vykoupí“, popsal své zkušenosti Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů České republiky, s. p., v Liberci. Takovéto množství borůvek nelze nasbírat bez pomoci česáku, tzv. hřebenu. Při rychlosti jakou sběrači sbírají, dochází k defoliaci (otrhávání lístků) brusnice borůvky, v krajním případě i vytrhávání celých keříků. Problematický je i přístup sběračů na místa, kde borůvky rostou. Jednak se jedná o vjezdy vozidel a jejich parkování v místech, kam je jim vjezd zakázán a pak také sami sběrači vyšlapávají v chráněných lokalitách přístupové stezičky, čímž ničí vegetaci. Vrcholem pohrdání okolní přírodou pak je množství odpadků, které na místě sběru zanechají někteří ze sběračů.

V Jizerských horách nejčastěji tímto způsobem ničí naši přírodu občané sousedního Polska a také zdejší sociálně slabší spoluobčané. Svým chováním se však vystavují riziku postihu, který dle závažnosti prohřešku může dosáhnout výše několika desítek tisíc korun.

V letošním roce pracovníci Lesů České republiky, s. p,, společně se strážci Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Policií ČR připravují řadu preventivních akcí s cílem zabránit sběračům borůvek další devastaci Jizerských hor.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz