Setkání generálních ředitelů Lesů České a Slovenské republiky

Podniky společně zorganizují setkání představitelů státních lesnických organizací zemí Visegrádské čtyřky

V loveckém zámečku Antonstál u slovenského Trenčína se setkali generální ředitelé státních lesních podniků z Čech a Slovenska. Generální ředitel Ing. Jiří Holický a členové managementu Lesů ČR přijali pozvání Jozefa Minďáše, generálního ředitele Lesů SR.

Managementy obou lesnických firem debatovali o možnostech užší spolupráce. Předmětem diskuze byla participace slovenských lesníků na likvidaci následků kalamity po orkánu Kyrill, který zasáhl v lednu Čechy a Moravu. Generální ředitelé se shodli
na potřebě hledání konkrétních forem spolupráce a dohodli se, že společně zorganizují setkání představitelů státních lesnických organizací zemí Visegrádské čtyřky s cílem vytvořit prostor pro užší spolupráci ve střední Evropě.

Myslím si, že představy, se kterými jsme na včerejší společné jednání jeli, byly naplněny. Cením si v první řadě dohody o úzké spolupráci, zejména o výměně odborníků na danou problematiku. Očekávám, že spolupráce bude přínosná pro obě strany,“ konstatoval Ing. Jiří Holický, generální ředitel Lesů ČR.

S českými lesníkmi nás spája nielen spoločná história a príbuzný jazyk. Máme podobné názory na riešenie problémov a veríme, že úroveň komunikácie a spolupráce s českými kolegami sa bude stále zlepšovať. Máme na tom úprimný záujem,“ komentoval setkání doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD., generální ředitel Lesů SR.

V Hradci Králové 18.dubna 2007

Tomáš Vyšohlíd Mgr. Peter Gogola
tiskový mluvčí Lesů ČR hovorca Lesů SR