Setkání Lesů ČR se smluvními partnery a odbornou lesnickou veřejností Hradec Králové, 4. 6. 2014, od 10 hodin

Lesy České republiky, s. p., uspořádají ve středu dne 4. června 2014 od 10 hodin otevřené setkání pro smluvní partnery a širokou odbornou lesnickou veřejnost, na kterém budou prezentovány hlavní principy veřejné zakázky na lesnické činnosti od roku 2015. Současně bude představeno nové vedení podniku. Prostor bude také pro případnou diskusi. Setkání proběhne v budově ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové, v kongresovém sále Silvie. Zájemci z řad obchodních partnerů i odborné lesnické veřejnosti jsou srdečně zváni.

V Hradci Králové 26. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření