Slavnostní otevření Haťového chodníku u vodní nádrže Bedřichov

pátek 30. 5. 2014, 10 hodin u obce Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Lesy České republiky, s. p., zvou veřejnost v pátek 30. května 2014 od 10 hodin na slavnostní otevření Haťového chodníku u vodní nádrže Bedřichov, zvané též Černá Nisa. Místo konání akce se nachází v blízkosti obce Bedřichov v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Jedná se o nový, zrekonstruovaný, jeden kilometr dlouhý dřevěný chodník.

Lesy ČR pro rekonstrukci rozhodly z důvodu celkově špatného stavu cesty, která je hojně využívána turisty při výletních cestách po Jizerských horách. Rekonstrukce za cca 1,6 milionu korun byla dokončena v říjnu minulého roku. Projekt plně financovaly Lesy ČR, nicméně byla přislíbena částečná finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Evropského zemědělského fondu – Programu rozvoje venkova. Zcela nefunkční poválkový chodník podél levobřežní části vodního díla byl nahrazen dřevěnou stezkou pro pěší turisty.

Chodník vede od hráze přehrady k přítoku Černé Nisy. Je bezbariérový, přístup na něj tak mají i lidé pohybující se na vozíku. Na trase se nacházejí dvě vyhlídková mola umožňující jedinečné pohledy na vodní hladinu a dvě zastavení obsahující informace o místních zajímavostech. Zrekonstruovaný chodník, jehož součástí jsou také tři odpočinková místa s lavičkami, je zahrnut do nové „Technicko-přírodní naučné stezky Maliník – Hřebínek.“

Výběr vhodné trasy i vlastní realizace dřevěného chodníku v tomto turisticky exponovaném území je výsledkem úzké spolupráce Lesů ČR se Správou CHKO Jizerské hory a Povodím Labe.

V Hradci Králové 27. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření