Slavnostní otevření Lesnické naučné stezky Sokol

Na svazích vrchu Sokol nad Petrovicemi u Jablonného v Podještědí bude zítra – v pátek 18. dubna – v 10 hodin slavnostně otevřena Lesnická naučná stezka Sokol. Dvoukilometrová okružní trasa pod vrchem Sokol přiblíží návštěvníkům hospodaření v lesích Lužických hor. Mottem naučné stezky je: „Lesy jsme nedostali jako dědictví po předcích, ale jako půjčku od potomků“.

Naučná stezka začíná na rozcestí u Kočičí studánky pod vrcholem Sokola. Minulost místních lesů, druhovou skladbu a péči o les, včetně obnovy přirozené skladby lesa lidem přiblíží pět informačních panelů instalovaných na trase vedoucí po lesních pěšinách a cestách. Prohlídka celé naučné stezky zabere přibližně 30 minut.

Součástí nově otevírané naučné stezky bude také kamenný pomník zdejšího lesního adjunkta Vincenta Stoye. Najdete ho poblíž Kočičí studánky a bude slavnostně odhalen v rámci zítřejšího programu. Děje se tak u příležitosti 130. výročí jeho tragické smrti. Vincenta Stoye zastřelil neznámý pytlák při výkonu jeho povolání. Na místě jeho skonu budou v pátek také vysázeny dva pamětní stromy.

Vybudování naučné stezky stálo 65 tisíc korun. Její vznik financovaly Lesy České republiky, s. p. v rámci „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky,“ který slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích. V letošním roce může být v regionech v rámci tohoto programu investováno na 60 milionů korun. Lesy České republiky, s. p. tak podporují veřejně prospěšné funkce lesa.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail:
mluvci@lesycr.cz


web:
www.lesycr.cz