Smlouvy jsou podepsány, lesnický tendr 2018+ skončil

Celkem 46 smluv uzavřel s partnery státní podnik Lesy ČR v lesnickém tendru 2018+. Poslední dvě v úterý 9. ledna. Soutěžilo se o provádění komplexních lesnických prací, pěstebních nebo těžebních činností včetně prodeje dříví, a to v letech 2018 až 2022. Šlo o 2,8 miliard korun a 5,1 milionů metrů krychlových dříví.

Hodnotilo se 196 nabídek podaných 31 společnostmi. Hlavním kritériem byla cena. „Smlouvy jsou podepsány, práce začaly. Tendr byl úspěšný,“ zhodnotil generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

Podnik uzavřel s partnery 46 smluv. Nejúspěšnější byla Lesní společnost Ledeč nad Sázavou s devíti smlouvami – šesti s komplexní lesnickou činností, dvěma s pěstební a jednou s těžební činností. Firma bude v dalších pěti letech provádět lesnické práce na 46 215 hektarech lesa s předpokladem roční těžby ve výši 176 498 m3 dříví.

Šest zakázek Lesy ČR zrušily. Ve třech případech kvůli ekonomické nevýhodnosti a v dalších třech kvůli jediné podané nabídce. „Tři z těchto zakázek jsme zařadili do dalšího tendru Březen 2018+. Nabídky jsme otevřeli 5. ledna. Předpokládám, že zbývající tři zakázky vyhlásíme do poloviny ledna,“ uvedl obchodní ředitel podniku Lesy ČR Radovan Srba.

V Hradci Králové 10. ledna 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.