Současné sněžení přidělává vrásky i lesníkům

Brzké sněžení a teploty okolo bodu mrazu – pro lesy jedna z nejhorších kombinací počasí, která mohla nastat. Mokrý sníh dokáže na lesních porostech napáchat velké škody. Například v roce 2006 poškodil v České republice celkem 2,5 milionu m³, což bylo více než škody napáchané větrem v témže roce.

Současné sněžení proto vzbuzuje velké obavy. Mezi oblasti s nejhorší situací patří Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Orlické hory a Svitavsko. Nejvíce ohrožené jsou obvykle střední polohy: Je zde podobné množství sněhu jako ve větších nadmořských výškách a zároveň teploty okolo bodu mrazu, takže sníh je mokrý a těžký. Pod tíhou sněhu a ledu se nejčastěji lámou mladší porosty, které jsou méně odolné. Často však nevydrží ani starší stromy. Významné škody lesníci zjišťují především na listnatých stromech, které dosud nestihly shodit listí.

Podle současných odhadů budou v oblastech s výrazným sněžením minimálně desítky tisíc m
3
poškozeného dříví. Trvající sněžení a vysoká vrstva sněhu však na mnoha místech lesy znepřístupnily, navíc hrozí riziko pádu stromů. Protože se stromy pod tíhou sněhu lámou postupně, je velmi předčasné dělat nějaké závěry. Teprve další vývoj počasí ovlivní celkovou míru škod. Doufáme, že do zasněžených lesů nepřijde žádný prudký vítr, který by mohl škody až několikanásobně zhoršit.

Pokud to situace dovolí, snaží se zaměstnanci Lesů ČR ve spolupráci s dodavatelskými firmami odstraňovat následky kalamity na nejkritičtějších místech, například na dopravních tazích. Někdy však nejsou tyto práce možné, protože hrozí pád dalších stromů a větví. Po dohodě s představiteli Pardubického kraje a policií tak musí být například dočasně uzavřen Hřebečský hřeben na Svitavsku, kde popadané buky zatarasily objízdnou trasu zavřeného Hřebečského tunelu.

Důrazně varujeme před pádem stromů každého, kdo by netrpělivě chtěl vyrazit do lesa například na běžky. V panujícím počasí nedoporučujeme do lesů vůbec vcházet.

V Hradci Králové 16. 10. 2009

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory: ·
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.