Soud rozhodl: PROKONZULTA má Lesům ČR uhradit 55 milionů i s úroky

Společnost PROKONZULTA je povinna Lesům České republiky zaplatit 55 505 000 korun spolu s úroky z prodlení a dále 1,2 miliony korun za náklady soudního řízení. Obvodní soud pro Prahu 1 o tom rozhodl 23. června 2016. V plné výši tak vyhověl žalobě státního podniku.

Soud nám dal zapravdu. I když rozsudek zatím není pravomocný, je tu reálná možnost, že peníze za vydražené nemovitosti získáme zpět,“ řekl Daniel Szórád, generální ředitel Lesů ČR.

Společnosti PROKONZULTA a CLANROY v letech 2010 a 2011 zastupovaly Lesy ČR v dražbě nepotřebných nemovitostí. Výtěžky z několika dražeb však státnímu podniku nepředaly. Šlo konkrétně o 55,5 milionů korun. V roce 2012 Lesy ČR obě společnosti soudně žalovaly. Společnost CLANROY v roce 2013 vstoupila do insolvence, kam Lesy ČR přihlásily svou pohledávku. Soudní řízení dále pokračovalo se společností PROKONZULTA. Nyní soud rozhodl. Lesům ČR byl rozsudek doručen 20. září 2016. Rozhodnutí není pravomocné. PROKONZULTA má možnost podat odvolání k Městskému soudu v Praze, a to 15 dnů od doručení rozsudku.

V Hradci Králové 22. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.