Společná akce proti sběračům borůvek byla úspěšná

Další společnou kontrolní akci dnes po ránu podnikli Lesy České republiky, s. p., a Policie ČR na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Lesní stráž a uniformovaní policisté se zaměřili na negativní jevy spojené se sběrem borůvek, zejména na ničení přírody a nedovolené vjezdy motorovými vozidly, rsp. parkování v chráněné krajinné oblasti.

Sběr borůvek zakázán není. Naopak, sběr lesních plodů lesní zákon* povoluje, ale za podmínky, že tímto sběrem nebude ničen les a nasbírané plody poslouží pro osobní potřebu nikoliv ke komerčnímu účelu. Množství sběračů borůvek, kteří se v těchto dnech ale pohybují volnou krajinou působí škody. Často nerespektují hranice přírodních rezervací a vstupují i do přísně chráněných lokalit, kam je vstup mimo značené turistické cesty zakázán. Ke sběru používají kontroverzní česák, tzv. hřeben, který při neopatrném česání ničí porosty brusnice borůvky. Častým nešvarem jsou odpadky zanechané na místě sběru. Svými vozidly sběrači vjíždějí a parkují na místech, kam je jim vjezd zakázán.

Intenzivním sběrem borůvek sběrači ničí cenné lokality Jizerských hor. Nešetrným sběrem devastují porosty brusnice borůvky. Snižují tak potravní základnu pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území poškozují lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. V neposlední řadě ruší klid zvěře, která právě v tomto čase sbírá síly před zimou.

Při dnešní akci byli při poškozování lesa chyceni 4 sběrači. Každému z nich byla přítomnými policisty uložena bloková pokuta na místě ve výši 2000,-Kč. „Každý z nich měl v ruce hřeben, ale ten byl jen z poloviny naplněn nasbíranými borůvkami. Druhou polovinu tvořily listy a větvičky borůvčí. Právě takovýto nešetrný sběr borůvek ničí přírodu“, uvedl lesní správce Ing. Otto Kučera, Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Frýdlant v Čechách. Další sběrači, kteří dnes chtěli vyrazit na jizerskohorské paseky, byli varováni jejich hlídkou, která čekala na parkovišti u horské chaty Smědava. „Po našem příjezdu na parkoviště seděl v jednom zaparkovaném autě s polskou poznávací značkou člověk, který po celé dopoledne z parkoviště neodešel. Tohoto člověka tu vídáme pravidelně, tak se domníváme, že to bude jejich hlídka, která sběrače informuje“, podotkl Kučera. Po příjezdu lesní stráže a Policie ČR již žádný sběrač borůvek nepřijel. I proto zůstalo toto parkoviště poloprázdné. Podle místních sem v tomto období každé ráno přijede dvacet polských aut, z nich vystoupí bezmála sto lidí a vyrazí na okolní paseky. „První sběrači dnes prý vyrazili do lesa těsně po čtvrté hodině ranní. Když jsme je potkali na parkovišti, jak se již vraceli z lesa, tak tvrdili, že jdou z hub. Přitom měli až po lokty modré ruce od borůvek a batohy plné k prasknutí“, dodal Kučera.

Tato kontrolní akce byla jednou z řady preventivních akcí plánovaných v této sezóně, které mají omezit devastaci chráněných území v Jizerských horách. Svůj účel splnila. Podařilo se sběrače odradit od sběru borůvek v chráněných lokalitách. „Naším cílem není honit borůvkáře po lese. Důležité je, aby věděli, že lesníci les hlídají a nenechají ho beztrestně ničit“, shrnul výsledky dnešní akce Kučera.

* zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz