Spolupráce ČSOP a Lesů ČR

Zástupci Lesů České republiky a Českého svazu ochránců přírody podepsali dnes (21. 3. 2007) smlouvu o vzájemné spolupráci. Za Lesy ČR smlouvu podepsal Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele, za ČSOP předseda RNDr. Libor Ambrozek a výkonný místopředseda Mgr. Václav Izák. Lesy ČR na základě této spolupráce vloží do aktivit zaměřených na ochranu přírody a ekologickou výchovu celkem 5 milionů Kč na období let 2007 a 2008.

Spolupráce obou partnerů trvá už osmý rok. „Za celou dobu existence spolupráce přesáhla výše finančních prostředků Lesů ČR určených na tuto spolupráci částku 15 mil. Kč. Pouhé finanční vyčíslení však zdaleka nevystihuje její celkový význam. Vedle výsledků praktické spolupráce je to zejména vzájemná komunikace, a to jak na celostátní, tak na regionální a místní úrovni. Věřím, že v nastoleném trendu budeme pokračovat i v dalších letech,“ říká Ing. Holický.

Předseda ČSOP RNDr. Ambrozek dodává: „Český svaz ochránců přírody je v současnosti největším občanským sdružením v oblasti praktické ochrany přírody a ekologické výchovy. Prostřednictvím stovek našich dobrovolníků realizujeme pro Lesy ČR projekty zaměřené především na mapování výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů. Jsme rádi, že výsledky, které získáme, Lesy ČR zohledňují ve své práci.“

Lesy ČR a ČSOP spolupracují už od roku 1999. Právě v roce 1999, tedy v roce 20. výročí existence ČSOP, došlo k podpisu deklarace o spolupráci. „Tuto deklaraci lze považovat za logické vyústění do té doby neformální spolupráce na lokální úrovni, včetně dlouholeté aktivní činnosti mnoha lesníků v řadách ČSOP – např. Ing. Švarc, Nové Hrady; Ing. Bureš, Jihlava a další,“ říká RNDr. Jiří Stonawski, vedoucí oddělení ochrany přírody ředitelství Lesů ČR. Od roku 1999 pak na deklaraci každoročně navazují konkrétní smlouvy o spolupráci na příslušný rok, letos poprvé na dva roky.

V Praze 21.3. 2007

Tomáš Vyšohlíd Marcela Mikesková
tiskový mluvčí Lesů ČR mluvčí ČSOP

vysohlid@lesycr.cz

csop@ecn.cz

tel. 724 525 132 tel. 737 172 840

Vice o společně realizovaných programech v roce 2006 najdete v 
tiskovém materiálu