Spolupráce Lesů ČR a Českého svazu ochránců přírody trvá už 12 let

Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 12. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Na prahu nového roku – Mezinárodního roku biodiverzity – bychom rádi zhodnotili, co vše se podařilo v roce uplynulém.

OCHRANA BIODIVERZITY

Na tradičním programu ČSOP Ochrana biodiverzity se kromě Lesů České republiky, které jsou generálním partnerem tohoto programu, podílelo finančně i Ministerstvo životního prostředí. Společnými silami se tak podařilo podpořit a realizovat 173 projektů. Z hlediska lesů byly podstatné projekty na mapování a ochranu doupných stromů, na vyvěšování a čištění ptačích budek v lesích, na mapování lokalit s výskytem vzácných lesních rostlin či drobné managementové práce, kterými občanská sdružení pomáhají zlepšovat životní podmínky konkrétních vzácných druhů v lesích. Spolupráce se však rozvíjela i v oblastech zcela netradičních – v Jižních Čechách se například jeden projekt zabýval ochranou starých odrůd ovocných dřevin, které shodou okolností rostou na pozemcích ve správě LČR. K zajímavým projektů patří též mapování výskytu kočky divoké v Beskydech prostřednictvím fotopastí. Za zmínku stojí také řada vydaných informačních letáků, plakátů a populárně naučných publikací – za všechny je možné jmenovat alespoň dva plakáty představující veškeré naše druhy vážek či odborníky vysoce hodnocenou publikaci představující naše mechy a možnosti jejich ochrany.

PODPORA EKOCENTER

Tradiční je i podpora ekocenter – tedy zařízení, pořádajících nejrůznější akce, seznamující jak děti, tak dospělé se zajímavostmi přírody a možnostmi jejich ochrany. Dovybavování těchto zařízení prvky z českého dřeva je nejen pomocí vytvořit návštěvníkům ekocenter co nejpříjemnější prostředí, ale i vhodnou formou, jak mezi veřejností propagovat dřevo jako domácí obnovitelnou surovinu, vhodnou k širokému využití. V roce 2009 bylo podpořeno 13 projektů, mimo jiné vybavení ekocentra, které je součástí Podorlického skanzenu Krňovice, vybavení nových prostor pražského Ekocentra Koniklec či vytvoření dřevěných výukových prvků v českokrumlovském ekocentru Šípek. Realizována byla také dlouhodobá výstava o možnostech využití dřeva ve výlohách jednoho z ekocenter v centru Prahy.

PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

Lesy České republiky se stejně jako v předešlých letech podílely též na pořádání dvou oblíbených přírodovědných soutěží – dětským oddílům určené soutěže Zelená stezka – Zlatý list, a středoškolské Ekologické olympiády. LČR se na těchto soutěžích podílí nejen finančně (díky této podpoře je možné vítězům zajistit atraktivní ceny), ale i organizačně – většiny kol soutěží se účastní lesníci v roli lektorů a porotců.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Fotografické soutěže Pohledy do přírody – další dlouholeté společné aktivity ČSOP a LČR – se v loňském roce zúčastnilo 60 autorů. Zasláno do soutěže bylo 330 fotografických prací. Nejlepší z nich lze spatřit na putovní výstavě či na webu www.smop.cz.

PODPORA INFOCENTER ČSOP

Novou aktivitou spolupráce v roce 2009 byla podpora infocenter ČSOP. Finančně bylo podpořeno 39 subjektů, které během svých otvíracích hodin nabízely veřejnosti řadu informačních materiálů jak o činnosti ČSOP a LČR, tak o dalších aktivitách na poli ochrany přírody a krajiny.

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU

Spolupráce ČSOP a LČR se však, jak již bylo naznačeno, neubírá pouze cestou finanční podpory. Zástupce Lesů České republiky je například již od roku 2001 členem Rady Národního pozemkového spolku – odborného orgánu jednoho z klíčových programů ČSOP, koordinujících činnost neziskových organizací, snažících se pečovat o naše přírodní a kulturní dědictví na základě dlouhodobých smluvních vztahů s majiteli cenných pozemků a objektů, nebo přímo výkupy těchto objektů.

Spolupráce nad nejrůznějšími praktickými i odbornými otázkami probíhá i na místní úrovni. A to považujeme za neméně významný efekt vzájemné spolupráce jak finanční podporu konkrétních aktivit.

V Praze 31. března 2010

KONTAKTY:

Petr Stýblo
ředitel Kanceláře ČSOP
Tel.: 222 516 115
E-mail: petr.styblo@csop.cz

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz