Srážky na východě republiky přidělávají starosti také Lesům ČR

Situace vyvolané nepříznivým počasím, především silnějším větrem a intenzivnějšími srážkami, řeší přímo v terénu také zaměstnanci státního podniku Lesy České republiky. Jde o oblasti především v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. „Aktuálně se škody v lesích pohybují kolem cca 150 tisíc m³ poškozené dřevní hmoty, vesměs jde o jednotlivé poškozené stromy nebo skupiny stromů. Škody se ještě navýší, neboť do některých míst se naši zaměstnanci z důvodu nepřístupného terénu ještě nedostali. Doporučujeme lidem, aby v oblastech s dešťovými srážkami a větrem do lesů raději nevstupovali,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Potíže mají Lesy ČR hlavně v Moravskoslezském kraji, v regionu podnik momentálně eviduje více než 80 tisíc m³ poškozeného dříví. „Nyní jsou všichni naši lidé v terénu a řídí práce v lesích tak, aby se eventuální škody co nejvíce eliminovaly. V případech nutnosti je nasazována potřebná těžká technika, spolupracujeme s policií, hasiči i obecními úřady,“ uvádí ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek Jiří Silvestr.

Problematická je situace také ve Zlínském kraji. Poškozená dřevní hmota je momentálně v objemu cca 42 tisíc m³, avšak její množství se kvůli podmáčenému podloží dále navyšuje, dochází také k pádům celých stromů. V důsledku toho je mnoho lesních cest dočasně neprůjezdných. „Nejvíce problémů máme na Vsetínsku, kde je aktuálně poškozeno cca 16 tisíc m³ dříví. Naše pracovníky do některých lokalit vzhledem k hrozícím pádům stromů nyní neposíláme. Do lesů by neměli chodit ani lidé,“ upozorňuje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín Martin Pavlíček.

Nepříznivé počasí zasáhlo také sousední Slovenskou republiku. Nejsložitější je situace na Liptově a v oblastech kolem měst Revúca, Rožňava a Rimavská Sobota. Přes noc tam podle odhadů slovenských lesníků spadl přibližně 1 milion m³ dřevní hmoty, zejména ve skupinách dřevin smrku a buku.

V Hradci Králové 16. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření